140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Германия – Вълците се завърнаха благодарение на армията

След тоталното изчез­ване на вълците от тери­торията на Германия през 20-и век, видът започна постепенно да се възста­новява, особено през последните години. Основ­ният виновник за това се оказват военните бази в страната.

В техните райони вълци­те са по-защитени, отколкото в резерватите. Тяхната численост се уве­личава с 36% всяка година.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ