Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Германската ловна асоциация отпразнува 75-годишен юбилей

Германската ловна асоциация

По време на своето общо събрание, провело се в град Майнц на 21 и 22 юни, Германската ловна асоциация отпразнува своя 75-годишен юбилей. На събитието при­състваха около 400 делегати и гости. Те разгледаха в детайли няколко основни евро­пейски политики, имащи го­лямо значение за ловците на Стария континент.

Сред тях бяха реформите в политиката за използване на земята, на­предъкът на ЕС по отношение на околната среда, едрите хищници, мигриращите птици и новите регулации на ЕС за огнестрелните оръжия и му­нициите.

Един от акцентите на съ­битието беше отдаването на почит към президента на Фе­дерацията на европейските ловни асоциации (FACE) Тор­бьорн Ларсон, който завърш­ва своя втори (3-годишен) мандат и няма да се кандида­тира за преизбиране през сеп­тември тази година.

Торбьорн Ларсон успя да осъществи го­леми промени във FACE, като през последните 6 години в организацията бе регистри­ран значителен напредък. Той реализира преразглеждане на мисията, визията и стра­тегията на организацията за периода до 2027 г. Освен това Торбьорн Ларсон изигра ре­шаваща роля за създаването на Фондация за дивата приро­да към FACE. Тя се превърна в инструмент за осъществя­ване на мисията и целите на организацията. Усилията му в при набирането на средства на международно равнище увеличиха възможностите на FACE за провеждане на кам­пании, имащи за цел отсто­яване на интересите на евро­пейските ловци.

Председателят на Германската ловна асоциация Хелмут Даман-Тамке връчи на Тор­бьорн Ларсон специален пода­рък, за да покаже нужната признателност за постиженията му през последните 6 години.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ