Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Годишната вноска за стопанисване на дивеча остава 50 лева

Павлина Павлова, в. “Наслука”

На заседание на Ловния съвет към ИАГ, проведено на 17 ноември т. г., бе предложено годишната вноска за стопанисване на дивеча по чл. 37 от Закона за лова и опазване на дивеча за 2017 г. да бъде 60 лв., или с 10 лв. повече от досегашната вноска, която от 2009 г. не е променяна.

За отбелязване е, че предложението на Националната организация /след допитване до ловно-рибарските сдружения/ бе вноската да е 50 лв., което впоследствие се прие. Изпълнителният директор на Изпълнителната аген­ция по горите инж. Тони Кръстев законово потвърди, че вноската за стопа­нисване на дивеча остава 50 лв. /до предаването на броя на вестника за печат заповедта не беше получена в НЛРС/.

Ловно-рибарските сдружения съгласно ППЗЛОД до 31март 2017 г. трябва да при­ведат 30% от вноската по сметката на ИАГ чрез РДГ. Останалите 70 % постъпват в разплащателната сметка на сдруженията за осъществяване на ловностопанските мероприятия и дейности по чл. 37 от ЗЛОД.

Ловци над 65 години и инвалиди ще за­плащат 50% /25 лв./ от годишната вноска.

Ловният съвет реши цената на разреши­телните за лов за 2017 г. да не се променя и се запазва, както следва:

1. Категория индивидуален лов на едър дивеч, включваща следните групи:

а/ благороден елен -30 лв.

б/ елен лопатар и муфлон -30 лв.

в/ сърна -30 лв.

г/ дива свиня -30 лв.

д/ дива коза -30 лв.

е/ глухар -30 лв.

ж/други -30 лв.

2. Категория групов лов на дива свиня – 60 лв.

3. Категория индивидуален лов на мес­тен дребен дивеч – 5 лв.

4. Категория индивидуален лов на преле­тен и водоплаващ дивеч – 5 лв.

5. Категория групов лов на местен дре­бен дивеч – 5 лв. по броя на участниците

6. Категория групов лов на прелетен и водоплаващ дивеч – 5 лв. по броя на учас­тниците

7. Разрешителните за лов на хищници не се заплащат.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ