140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Голям рибен дефицит в Словения

Производствените мощности на Словения са толкова огра­ничени, че със собствено производство на риба може да се задоволи вътрешния пазар едва за два месеца в годината. Това се казва в публикуван наскоро доклад на местния клон на WWF – Световния фонд за дивата природа.

Рибните ресурси в Средиземноморието са доста изчерпани и това определено поставя сериозни затруднения пред мест­ния риболовен флот. По отношение развитието на аквакулту­рите има още много какво да се желае. В страната няма кой знае какви традиции в рибовъдството. Всичко това принуж­дава властите да залагат на импорт, за да се запълни този очевиден дефицит на риба и морски продукти в страната.

Словенците не са големи рибомани и това си личи от сред­ното им потребление на риба годишно – едва 10,8 кг, при средно ниво за Евросъюза 22,5 кг. Във всеки случай със соб­ствено производство от едва 13% рибни продукти страната е сред най-слаборазвитите в това отношение в Европа. За сравнение, ние сме го докарали докъм 30% собствени източ­ници.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ