Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

График за ловуването по време на Коледните и Новогодишни празници

Графика, утвърден със Заповед №1061/23.11.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите Григор Гогов, e на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. В заповедта се казва:

НАРЕЖДАМ:

  1. Ловуването по време на Коледните и Новогодишните празници на 2017 г. да се осъществява при следния график:

На 23 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

На 24 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

На 25 декември – водоплаващ дивеч.

На 26 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

На 30 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

На 31 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

На 1 януари – водоплаващ дивеч.

 

2. При ловуването да се спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и други относими нормативни актове.

Графикът не се отнася за ловуване по линията на организирания ловен туризъм. Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на регионални дирекции по горите, директорите на държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и председателите на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ и Управителния съвет на БЛРС за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Росен Попсавов – заместник изпълнителен директор на ИАГ.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ