Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Хижа „Царица Йоана“ посреща гостите за честванията на 6 август

хижа 6 август

Около 500 от най-запале­ните ловци у нас, ценители на българска природа – оа­зис на много видове дивеч и с единствена по рода си растителност, се събират под дебелите сенки на гората край хижа „Царица Йоана“ в карнобатското село Соколо­во.

Те са си дали среща на 6 август, за да честват заедно 124 години от създаването на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” и 114-тата годишнина на ловно-рибарско дружество „Сокол 2“-Карнобат.

Това съобщи Стефан Кенов, член на Упра­вителния съвет на ловно-ри­барско дружество „Сокол 2“, домакин на проявата.

Впрочем, без излишен шо­винизъм, следва да се от­бележи, че „Сокол 2“ е сред малкото изключения у нас, съхранили своето единство във времена на превратнос­ти в опазването на ресурси­те и богатствата на дивата природа и сплотеност в ор­ганизацията. В дружеството членуват около 1200 ловци, събрани в 26 дружинки, до една обединени в „Сокол 2“.

Специално за събитието в хижа „Царица Йоана“ се очаква да пристигнат ръко­водството на националното ловно–рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболо­вците в България”, директорът на Изпълнителната дирекция по горите и на Югоизточното дър­жавно предприятие.

„В знак на другарство, са поканени и приятелите – ловци от съсед­ните нам сдружения в Айтос, Сунгурларе, Средец, с които през годините сме показали взаимно уважение, особено в районите, с които граничим“, поясни Стефан Кенов.

Тържествата ще бъдат отбелязани с богата и инте­ресна програма, а организа­торите отсега дават заявка за мащаба и разнообразието от прояви, които ще съпътстват тържествата.

Началото ще бъде поста­вено седмица по рано – със състезание по ловна стрелба. Дру­жинките от състава на „Сокол 2“ ще участват в оспорвана надпревара в стрелба по панички, а първите четири отбора в класирането ще из­лязат на финал точно в 09.00 часа в деня на събора – 6 ав­густ. Своеобразна поанта в събитията ще е водосветът за освещаване на знамена­та на ловните и риболовни сдружения и на дружините от карнобатските свещени­ци, предвиден за 16.00 часа.

Той ще бъде последван от приветствие към ловците, отправено от председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев.

В рамките на чест­ванията ще бъдат отличени и лауреатите в нацио­налния конкурс за къс разказа на името на “Дончо Цончев”, ще се освети курбан за здраве и наслука на ловците, ще има томболи, игри, забавно-развлекателна програма и куп други изнена­ди за гостите.

Ловно-рибарско дружество „Сокол 2“ възроди за нов живот хижа „Царица Йоана“, намираща се в землището на с. Соколово. Това е първата хижа в Югоизточна България, построена е в гората на м. „Бабали­ята” през 1931 г. със средства на съпругата на цар Борис III царица Йоана Савойска. И е дарена на ловното дружество в Карнобат. Логично е имену­вана на царица Йоана.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ