140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Холандия – Санитарен лов на сърни в национален резерват

До 1 април ще продължи санитарният лов на сръндаци и сърни в Националния парк „Оуствардерспласен“. За тази година планът за ползване предвижда отстрел на 1830 представители на вида. Цел­та е числеността на попула­цията в парка да бъде сведе­на до 490 екземпляра. Към средата на януари са били отстреляни 134 сърни и сръндаци. От тях 112 са пред­видени за консумация.

Миналата зима в резерва­та, който се намира в бли­зост до град Алмере, зара­ди изключително суровите условия загинаха повече от половината сърни, понита и чифтокопитни животни. Тех­ният общ брой е надхвърлял 5000. Повечето от тях са били отстреляни от лесничеи, тъй като страдали от тотална липса на храна.

Едри бозайници са разсе­лени в парка за пръв път през 80-те и 90-те години на мина­лия век.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ