140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ИАРА в действие – Бракониерските набези не са овладени и продължават

иара бракониерство

От Изпълнителната агенция по ри­барство полагат усилия да провеждат системен контрол, има заловени нару­шители, извадени мрежи. Но бракони­ерството засега не може да бъде овла­дяно и продължава. Ето факти.

*При извършена проверка по вода на язовир „Мандра“, инспектори от ИАРА- Бургас са установили поставени в работ­но положение 10 броя мрежи с обща дъл­жина 500 метра. Уловената в тях риба от вида сребриста каракуда – 150 кг, и кос­тур – 50 кг, е освободена и върната във водата.

*След подаден сигнал към спешния те­лефон 112 и извършена проверка по вода на езеро Вая, бургаските надзорници са извадили 4 броя бракониерски мрежи. Не е имало уловена риба в тях.

*След извършена съвместна провер­ка, контролните органи на ИАРА- Бургас и служители на МВР към РУ Приморско са установили нерегламентирано драги­ращо средство за улов на бяла пясъчна мида, поставено на борда на риболовен кораб, акостирал на кея на м. „Аркутино”. Съставен е доклад от проверката, а уре­дът е иззет и предаден за унищожаване. На собственика на риболовния кораб ще бъде съставен акт за нарушаване разпо­редбите на ЗРА.

иара бракониерство

*Рутинна проверка по река Дунав в участъка между р.км. 609 и р. км. 650 са извършили инспектори на ИАРА-Плевен. Иззети са немаркирани мрежи с обща дължина 400 метра. Нарушителите не са установени.

*След подаден сигнал на спешния теле­фон 112 и извършена проверка по вода на язовир „Мъртва долина 1“, плевенските надзорници са извадили поставена във водата бракониерска мрежа, която е кон­фискувана.

*Язовир „Съединение” е бил обект на съвместна проверка на инспектори от ИАРА в Русе. Участвали са и доброволци от ЦРОО. Извадена е една бракониерска мрежа, а уловената в нея риба е върната обратно.

***

От ИАРА напомнят, че на спешния те­лефон 112 може да се подават сигнали за всякакви забелязани бакониерски посега­телства и нерегламентиран риболов по морето и вътрешните водоеми.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ