Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Инж. Васил Василев e новият председател на Централния координационен форум на CIC за Централна и Източна Европа

На 10.12.2018 г. в конферентна зала „Витоша“ на хотел „Маринела“ в София се проведе среща на Централния координационен форум на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) за Централна и Източна Европа. Домакин на форума бе НЛРС-СЛРБ. Най-важната новина е, че председателят на Националната организация инж. Васил Василев бе избран за председател на Централния координационен форум на CIC за Централна и Източна Европа. За заместник-председател бе избрана Татяна Арамилева, председател на Руската ловно-рибарска асоциация.

В престижния форум участие взеха главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков и председателят на Контролния съвет на Националната организация Стойчо Гергьовски. Още преди началото на конференцията своите места в залата бяха заели и Илия Михайлов, председател на ЛРС-Добрич и член на УС на НЛРС-СЛРБ и Светослав Георгиев, зам.-председател на ЛРС-София-запад и член на УС на НЛРС-СЛРБ. И двамата са индивидуални членове на CIC. Събитието бе уважено и от инж. Борислав Бечев, управител на фирма “Сокол-БЛРС” ЕООД.

На срещата присъстваха представители на ловните организации на Босна и Херцеговина, Русия, Словения, Словакия, Унгария и Румъния. В деловия президиум бе и генералният директор на CIC Тамаш Маргеску.

Събитието бе открито със слово на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. След него думата взеха д-р Имрих Шуба, досегашен председател на Централния координационен форум на CIC за Централна и Източна Европа, и Соня Супекова, председател на женския ловен клуб “Артемида” към CIC.

Деловата работа на участниците започна с доклади по изключително актуалния проблем с Африканската чума по свинете в страните от Централна и Източна Европа. Другите теми, предмет на обсъждане, бяха: Образът на лова и начинът, по който ловната дейност се възприема от обществото; Ролята на националните ловни асоциации (сдружения) в процеса на определяне на политиката в лова и управлението на дивечовите популации; Икономиката на лова и ловните организации.

По време на дискусиите бе обърнато сериозно внимание и на инициативата „Едно евро от всеки ловец“.

Първия доклад на тема “Африканска чума по свинете” изнесе главният експерт в направление “Лов” към НЛРС-СЛРБ инж. Стилиян Герасков.

Решено бе следващата сесия на Централния коор­динационен форум на CIC за Централна и Източна Европа да се проведе в Ру­мъния на тема „Едрите хищ­ници“, като датата ще бъде определена допълнително.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ