140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Испания – „Не“ на измъчването на хрътки

Със своите тесни глави и дълги крака сивите хрътки са сред най-бързите кучета на Земята, което ги прави предпочитан избор за люби­телите на лова в Испания. Често се случва обаче, тези великолепни четириноги да бъдат малтретирани особе­но когато остареят. Именно затова от дълги години се провежда кампания за спи­ране на мъченията, на които се подлагат сивите хрътки.

Някои собственици тре­нират тези бързи кучета да ловуват, като ги връзват за колите си с дълго въже и карат автомобилите си със скорост 60 км/ч. При този метод доста екземпляри буквално биват разчленени.

Испания е една от малко­то европейски страни, кои­то позволяват лов със сиви хрътки, които улавят, убиват и донасят плячката на ло­вците. За сравнение можем да посочим, че Франция за­бранява тези практики през 1844 г.

Испанският лов е пре­калено мек в тази сфера. Завръзването на сиви хрътки се явява административ­но, а не криминално деяние и то само в случаите, когато причини смърт. Именно това е причината някои органи­зации за защита правата на животните да отправят специална петиция към Ев­ропейския парламент да за­брани със закон въпросната практика.

Испанските ловци при­тежават много хрътки и ги оставят да се размножават съвсем свободно, което води до подценяване на тяхната стойност като живи същества. Това води както до жестоки методи на дресура, така и до избиване на немалко хрътки, за да се спестят разходи по изхран­ването им.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ