140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Италия – С лъкове за диви свине?

В италианската провинция Ломбардия предстои гласу­ване на предложение за раз­решаване на лова на диви свине с лък. Радикалната идея за разширяване на лов­ните методи е с цел да се увеличат възможностите за справяне с многочислената популация от представители на вида. Провинция Ломбар­дия се простира от равни­ните по поречието на река По до Алпите на границата между Италия и Швейцария.

Опонентите на проектоп­редложението го наричат „варварско“, въпреки че подобен вид лов е доказал своята ефикасност в САЩ и Австралия. Основната при­чина за предприетите мерки за чувствително намалява­не на броя на дивите свине е намаляване на щетите върху селскостопанската продукция и редуциране на рисковете от различни боле­сти, в това число АЧС.

Проблемът на Рим със сметосъбирането превърна италианската столица в лю­бимо място за изхранване на голям брой диви свине. Градските власти обявиха през януари, че възнамеря­ват да наемат екипи, които да упоят дивите свине, на­влезли в града, със стрели.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ