140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Иван Василев, председател на ЛРС “Сокол” Благоевград:

Разговаря Кузман Петров

Визитка: Всеки контакт и разговор с Иван Василев е непредвидима емоция, защото той е човек с богата житейска и професионална биография, със собствена позиция и мнение по много теми. Има всеобхватен и точен поглед както към обществените процеси и събития така и по чисто лични, човешки теми.

Иван Василев е може би един от най-дългогодишните председатели на ловни сдружения в страната. Четвърт век той вещо и авторитетно ръководи като председател най-голямото ловно сдружение в Югозападна България. Ловец от 1971 година.

В началото на новия ловен сезон той се съгласи да отговори на няколко въпроса за новия ловен сайт “Дивото”.

Кузман Петров  – Господин Василев, какви са очакванията и надеждите на ловците от благоевградското сдружение в началото на новия ловен сезон?

Иван Василев – Стартът на новия ловен сезон вдъхва оптимизъм и надежди, че ловните емоции ще съпътстват излетите на нашите ловци. Този оптимизъм е заложен от добре свършената работа по ловно стопанските дейности не само в месеците между двата сезона, а и целогодишно. Там е разковничето на ловната слука, която вече е факт в първите излети на нашите дружинки.

Щом целогодишно се грижим да опазваме и подхранваме дивеча, резултатите са налице. Наблюденията досега показват по-добри дивечови запаси от предходните години. За добре свършена работа не мога да не спомена ловците от дружинките в Хърсово, Бучино, Дъбрава и още някои други.

В същото време има и дружинки, няма да ги споменавам, които подценяват тези мероприятия и те сами ще го усетят през ловния сезон. Не е изключено да се прибегне и с конкретни санкции за дружинки, които не са си изпълнили плана за подхранването с фуражи

Фактът, че досега по хранилките са заложени над 54 тона царевица е доказателство за отговорния подход на нашите ловци. Първо ние сме стопани на този дивеч и чак след това сме потребители на дивечовото богатство съобразно регламента и закона.

К.П. – По отношение на дисциплината през активния ловен сезон какви мерки и действия предприехте?

И.В. – Още преди откриването на сезона за пернат дивеч и две седмици преди началото на активния ловен сезон организирахме две съвещания с председателите на ловни дружинки и отговорници по лова. На тях присъстваха експерти и специалисти от държавните горски стопанства и от служба КОС на областната дирекция на МВР в Благоевград. На тези съвещания беше обърнато специално внимание по спазването на Закона за лова на територията на стопанисваните от нас ловни полета.

Особено  силен акцент в напътсвията беше изискването за правилно и безопасно боравене с ловното оръжие  по време на ловните излети и неговото съхранение. От пет години инциденти с ловно оръжие нямаме в нашето сдружение, но много ми се иска  ловците ясно да са разбрали какви рискове и последствия може да има неспазването на инструкциите и дисциплината по време на лов.

Както се казва нека не дърпаме дявола за опашката.

К.П. – Господин Василев, какво е вашето мнение по готвените промени в проекта за изменение и допълнение на ловния закон?

И.В. – Това е специална материя и е много важна за това в каква посока ще се развива ловното дело в България. В това отношение има голямо разнообразие в  различните страни от Европа.Много се надявам експертите, които готвят промените и допълненията да отчитат нашата родна специфика и ловни традиции.

Страхувам се да не се засегнат интересите на низовите структури на Националната ловна организация и да се даде друга, “елитарна” концепция за ловния спорт. Политиката и усилията, които полага УС на НСЛРБ са в правилна посока и трябва да се отстояват докрай.

К.П. – И накрая не мога да не попитам какви са впечатленията ти от новия ловен сайт “Дивото”?

И.В. – Новите технологични постижения в областта на комуникациите и средствата за масово осведомяване създадоха възможност не малко ловци, особено по-младите, освен чрез в.”Наслука” и сп.”Лов и риболов” и онлайн да се докоснат до актуална ловна тематика.

В този смисъл сайта “Дивото” е едно навременно и актуално допълнение към нашите традиционни специализирани издания. Много е важно при всяка възможност ловците да се информират, че в сайта “Дивото” могат винаги да намерят темата, която ги интересува. Но това ангажира и хората, които поддържат и допълват сайта да с в час с това, което вълнува ловците и от столицата и от най-отдалеченото планинско селце където има интернет.

Сериозни законови и уставни дискусии, интересни случки, екологични и природозащитни теми, ловни разкази, весели случки и уникалния ловен хумор, информация за новости в ловното оръжие и балистика, срещи с интересни личности по ловните полета и още много други теми трябва да намерят място в новия сайт. Трябва да бъде в крак с времето и конкуренцията в тази сфера.

К.П. – Господин Василев, благодаря, че се отзовахте на нашата покана за разговор и ви желая лично на вас преди всичко здраве и сили да ръководите все така авторитетно едно от най-големите сдружения в страната и сили още дълги години да бродите по ловните полета на Югозапада.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ