Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Из отчета на сдружението

ЛРС-Червен бряг е изградено на част от териториите на общините Червен бряг и Искър. В сдружението са формирани 12 ловни дружини на площ от 37197 хектара. За 2016 г. редовно заверили членството си в ЛРС-Червен бряг са 373 ловци.

В ловно-стопанските райони на сдружението в последните две години има един сравнително постоянен запас. Все още не е достигнат допустимият запас при заека –1 985 бр., и сърната – 238 бр. При фазана се наблюдава запас по-висок от допустимия – 2440. При хищниците, с изключение на скитащите кучета запасът е под допустимия – чакал – 216 бр., лисица – 111 бр., скитащи кучета – 81 бр.

Ежегодно сдружението и ДГС-Плевен спускат контролни цифри за набавяне на фуражи, направата на хранилки и засаждане на дивечови ниви. Необходими за подхранване на дивеча през есенно-зимния сезон са – 48 т. концентрирани фуражи и 52 куб.м. груб фураж. За направа и поддържане на хранилки за едър дивеч – 65 броя, солища 27 броя и хранилки за дребен дивеч 442 броя. За създаване на дивечови ниви за ползване от дивеча – 225дка.

По отношение на отстрела през последния ловен сезон положението е следното. През пролетната таксация на 2016 г. се наблюдава намаляване на действителният запас към допустимия и нямаше планувани излети на заек.

Бяха разселени 950 фазана. Резултатите от излетите показаха отстрел на 611 броя, което е по-малко от плануваното. Причините се крият или в неточното отчитане на излетите, или в тяхното непровеждане, или в отстрел на фазан по време на ловни излети на друг вид дивеч. През 2017 г. бяха разселени 450 броя 90-дневни фазана и 45 яребици. Има дружини, които събират пари от спонсори под една или друга форма, не ги отчитат в касата на сдружението и сами отиват в „Дрен” и закупуват и разселват фазани. В това няма нищо лошо, но тези дружини не могат да участват в разпределянето на средствата по чл.65-а ал.4 от ППЗЛ и губят още толкова фазани, колкото са заплатили. Освен това няма как да бъдат планувани излети за отстрел на тези фазани, тъй като ръководството не разполага с информация и необходимите документи за тях.

Дивата свиня е най-масовият обект на лов.Това е ловът, който всички ловци очакват с нетърпение и в който се включват с най-голям ентусиазъм.

След проведените ловни излети бяха отчетени 42 отстреляни прасета. Радващо е, че дивата свиня е в добро здравословно състояние и направените проби от региона са отрицателни за наличие на вируса на класическата чума по свинете и трихенилоза. Пролетната таксация за 2017 г. показа добър запас от 95 броя диви свине и се очаква планът от 83 броя за новия ловен сезон ще бъде изпълнен успешно.

Поради ниският запас през последните десет години не се ловува на сърна

При пернатите са отстреляни 2022 пъдпъдъка, 1618 гургулици, 1300 диви патици. Повалени са 55 чакала, 59 лисици, 7 скитащи кучета

Неприятно е, че от издадените разрешителни се връщат празни,без да е отчетен нито един ловен излет и никакъв отстрел на дивеч. Много ловци просто ги мързи да впишат отстреляния дребен дивеч и хищници в разрешителните си и това води до неточният отчет на отстреляния дивеч и въобще до погрешна преценка за самия дивеч в района.

Ловно-рибарско сдружение гр.Червен бряг не разполага със собствени водоеми за любители и спортен риболов. Ето защо няма нито един член чист риболовец.

Тревога будят констатациите от отчетните събрания на дружините. Много ловци повдигат въпроса за борба с проявите на бракониерството, но когато се стигне до посочването на конкретни имена и даване на показания проблемите приключват. Знаят се бракониерите, но се премълчават имената им, не се предприемат последващи действия.

 

 

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ