140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Из отчета на сдружението

Ловно-рибарското сдружение в Левски се състои от 14 дружини.

Тенденцията през последните четири години е да се отчита два пъти и половина по-слаб резултат в отстрела на пъдпъдък. Цифрите шокираща е разликата с 2011 г. например, когато са отчетени 9242 бр., а за последния ловен сезон – 2999 бр. В откриването на миналия ловен сезон са участвали по-малко от половината от членски състав на дружините, а всеки следващ месец желаещите да упражнят правото си на лов са ставали все по-малко. При така очерталата се тенденция, ловът на пъдпъдъци в скоро време ще премине в групата със затихващи функции. При останалите видове прелетен дивеч, резултатите се запазват приблизително еднакви – гургулици – 2058 бр., гривяци 305 бр.

Само 952 са отстреляните патици срещу 1316 броя през 2014 година. Сравнително малко са и използваните излетни бележки.

При допустим запас от 5868 бр. според резултатите от таксацията в района обитават около 1600 заека, затова на този вид дивеч не се ловува.

Фазанът единствения вид дивеч, който дава на ловците от ЛРС-Левски основание за оптимизъм. През изминалата година са закупени и разселени 1160 фазани,

Всеобщо е мнението, че приспособяването им в дивата природа е успешно. Резултатите от таксацията показват, че в района сдружението има около 4650 птици при допустим запас от 2087 бр. отстреляни са 798.

През 2017 г. са разселени отново около 1000 броя 90-дневни фазана.

Според данните от таксацията в района на сдружението обитават около 770 яребици, което означава, че са далеч от допустимия запас и на този вид дивеч не се ловува.

Броят на сърните в района от много дълго време се задържа на границите на минимума. Години наред не се предвижда и провежда отстрел. По тази причина някои животни преминават възрастта на трофейната зрелост. През изминалия сезон бяха предвидени за отстрел четири трофейно зрели сръндаци и десет приплода, но така и не се осъществи отстрел. За настоящия сезон са предвидили за отстрел 10 трофейно-зрели сръндаци, 5 мъжки и 5 женски приплоди.

Дивата свиня е видът дивеч, който предизвиква най-много емоции и съответно най-голяма тревога – отстреляни бяха само 49 броя. За отбелязване обаче е, че в реализирането на посочената бройка се включиха дружини, които до този момент нямаха никакъв опит в този вид лов. Пример в това отношение са дружините в Обнова1, Божурлук, Варана. Според очакванията най-добри резултати бяха отбелязани в Стежерово -15 броя, Асеновци -12 броя, Българене – 5 броя, Козар Белене – 4 броя, Левски -3 броя и т.н.

Отстреляни са 181 чакала, 75 лисици и 67 скитащи кучета, което е много далеч от плана. Все още продължава погрешната практика в някои дружини да не се стреля по хищници по време на лова на диви свине.

Положителен пример за добре свършена работа в индивидуалния отстрел на хищници са ловците Атанас Славчев от ЛРД-на Българене, Георги Великов от ЛРД-Козар Белене, Гюнай Даудов от ЛРД-Аспарухово, Йордан Василев от ЛРД-Обнова1.

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ