Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Издаденият определител за птици в рамките на проект „Живот за сокола“ беше представен пред ловците от ЛРС-Асеновград

птици определител

На 13 април екипът на НЛРС-СЛРБ представи джобното издание на „Помагало за ловеца“ пред близо 80 ловци от Ловно-рибарско сдружение “Сокол“- Асеновград.

В пособието, което е отпе­чатано в практичен джобен формат, са включени общо 68 вида птици от три основни групи: ловни видове, защитени видове и дневни грабливи птици.

птици определител

В изданието на „Помагало на ловеца” са представени разрешените за лов видове, както и начини­те за разпознаването им в природата и отличаването им от защитените и забране­ни за ловуване видове. Във втората част на този определител са представе­ни защитените и забранени за ловуване видове грабливи птици, какво ги отличава от разрешените за лов видове и какви санкции предвижда законът, ако бъде убита такава птица.

Помагалото съдържа информация и за периодите на размножаване и миграция. Изданието е добре илюстри­рано с най-важните белези, които отличават всяка една птица.

В края на помагалото се съдържа информация относно сроковете за ловуване на различните видове дивеч, както и отстрелните норми за всеки един от тях.

Има и полезни кон­такти в случай, че ловецът открие ранено или отстреляно животно от защитен вид.

Членовете на ЛРС-Асеновград проявиха голям интерес към издаденото в рамките на проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162 – LIFE for Falcons) ръководство за ловци, като всички присъстващи получиха екземпляр от този определител за птиците.

Представянето на „Пома­гало за ловеца” ще продължи и през настоящата година на планираните срещи с ловците от сдру­женията – членове на НЛРС-СЛРБ. Информацион­ната кампания обхваща местата, които ловният сокол обитава или през които само преминава на територията на нашата страна.

Изказваме благодарности на ловците от ЛРС “Сокол“- Асеновград  и на председателя на сдружението д-р Георги Хаджиламбрев.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ