Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Издевателствата над родопските реки и риби продължават

родопските риби

След големите поражения по реките Девинска и Черна, при които загинаха риби вследствие на различни промишлени аварии, дойде ред и на друга родопска река да пострада. Този път будни граждани сигнализираха за измрели риби по река Чепинска. В района на с. Драгиново са установени мъртви мрени и кефали.

От РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Ре­гионалната лаборатория към ИАОС са извършили провериха по подаден сигнал. При обхода се е установило заустване в р. Чепинска на отпадъчни води от ком­плекс „Амос“ (плаж и ресторант) в с. Драгиново. Замерените моментни показатели на повърхностните води – рН, разтворен кислород и електропроводимост не показ­ват отклонения от нормативните изисквания. Дадено е предписание собственикът на комплекса да представи в РИОСВ-Пазарджик разрешителните за дейността.

***

От „Басейнова дирекция“ оповестиха, че са готови резултатите от задълбочени­те изследвания на водата на пострадалата по-рано река Черна. От 6 до 20 пъти са завишени допустимите стойности за амониев азот, нитритен азот и фосфор в реката.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ