Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Измря риба в река Тунджа

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив провериха сигнал за мъртва риба в река Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака.

В проверката участваха и служители на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора и община Сливен.

Експертите не са установили оцветяване на водите или източник на замърсяване. Констатирано е наличие на мъртва риба. Взета е водна проба от повърхностни води за лабораторен анализ от Регионална лаборатория – Стара Загора.

Резултатите ще бъдат оповестени своевременно.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ