Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Изпълнен е планът за отстрел на сърни в ЛРС-София изток

софия изток сърни

Планираните за отстрел сърни за сезон 2021/2022 г. са 13 на брой и точно толко­ва са записали в актива си ловците от „Ловно-рибарско дружество” София-Изток”, съобщи специалистът по лова на сдружението Лю­бомир Бачев.

При индиви­дуалния подборен лов на този дивеч най-много – 4 сърни, са паднали от точния мерник на другари от ЛРД- Кремиковци.

С по 3 броя на дружинка ги следват ЛРД- Сеславци, ЛРД-Бухово и ЛРД-Желява.

Тази пролет таксацията е отчела 286 броя – сърни, като за отстрел са планира­ни 12 броя. Очакванията на ловците са, че през следва­щите години, при отчитане на по-висок запас, ще се за­виши планът за отстрел на сърни.

Ловното сдружение отчи­та, като най-тежко е положе­нието с отстрела на дивата свиня. При план за ползва­не – 56 броя, са отстреляни само 3 животни, 1 в ЛРД-Кре­миковци и 2 в ЛРД-Бухово.

„Положението с отстре­ла е трагично. За сравне­ние по време на ловен се­зон 2020/2021 г. година са отстреляни 46 броя диви свине”, коментира числата експертът Бачев.

Известна надежда дават резултатите от проведената през про­летта таксация. Отчетени са 69 броя диви свине, като планът за ползване е опре­делен на 56 броя. При раз­пределението по дружини отново най-много екземпля­ри има да ползва ЛРД-Кре­миковци – 16 броя. Следват ЛРД-Сеславци с 14 броя, ЛРД-Бухово с 13 броя и ЛРД- Желява с 13 броя.

През ловен сезон 2021/2022 г. ловците от „Ловно-рибарско дружество София-Изток” са отстреляли още 910 пъдпъдъка, 6 пати­ци от вида зимно бърне, 261 зеленоглави патици, 50 гур­гулици и 427 гривяка.

При яребиците, при план за отстрел от 525 бройки, са отстреляни 237. Отстрелът по дружинки показва, че при този вид дивеч първенци са ЛРД-Казичене с 174 броя яребици. Следват ги ЛРД- Челопечене с 44 яребици, а най-малък е отстрелът на яребици на ЛРД-Яна – само 19 броя.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ