140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 19 април

актуално 19 април

Съобразяваме се с наложените забрани за риболов заради възпроизводството на рибите и в нашата ру­брика ще акцентираме върху все още разрешени во­доеми и такива със специален статут, където няма ограничения.

ЯЗОВИР „БАТАК“

Около така наречените втичала (вливащи се планински потоци) става към 19 април доста интересен риболов на родопския язо­вир. Масово хващаните риби са бабушки, а там, където има засилено рибно присъствие неизменно се навъртат и косту­ри. Това сега са основните цели за рибарите. Уклеят също е възможност да се спаси риболова при евентуални неудачи с други риби. По това рибарите идват с намерение да ловят основно на плувка, с всякакви червеи. Времето на дънните въдици ще дойде през лятото.

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Масирано рибарско присъствие се наблюдава по цялата разлята приустиева част. Според последни вести по-силен риболов става откъм стръмните брегове при Багера и Рим­ския мост. Това си личи и по множеството автомобили, сбу­тани по отбивките на пътя за Самоков. Ловят се предимно едри платики (половинка-кило), излизат вече и бабушки, и каракуди. Фидерните въдици са с предимство, понеже се из­исква по-далечно замятане. Плувкаджии също пробват и ня­кои намират път към рибите. По отсрещните брегове, откъм Филмовата къща, риболовът е по-слаб. Затова и отсреща рибарите са малко.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Доста противоречиви отзиви идват от яз. „Огняново“ към 19 април. Изразиха се някои разочарования от липса на ак­тивност, но има и удовлетворени от улова рибари. Ще от­бележим положителните вести. Ловили са „шарена“ риба: кефали, бабушки, костури, уклеи. Със съответното захран­ване и акцент на плувкаджийските въдици. Нивото е притес­нително ниско, но вероятно го задържат така, за да се поеме по-голяма вода при пролетни валежи.

ЯЗОВИР „СОПОТ“

Дълго време никакви вести нямаше от този толкова популя­рен язовир. Едва в последните дни се поразмърда риба, след очевидно закъснение през тази пролет. Хващани са каракуди на дъно в по-плитки разливи, масовите неголеми платички също се активизираха. Тепърва ще се чакат и рибите от „теж­ка категория“, каквито е известно, че присъстват в язовира. В обширната си част бреговете ще са достъпни през времето на забраната, така че ще следим какво става там.

ПРЕСЕВНИ НА ТУНДЖА

Твърде малко баластиерни водоеми попаднаха в разре­шителния списък на територията на Старозагорска област през тази година. Най-интересна е баластриерата при с. Ягода, откъдето всъщност дойдоха и първите вести за про­летно активизиране на бабушки. Сега вече се ловят и мору­наши, костури, уклеи. Там може да се получи занимателен риболов, както на фидер, така и на плувка. По другите раз­решени баластриери се ловят сходни риби.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ