140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 19 юли

актуално 19 юли

ЯЗОВИР „ИСКЪР”

Към 19 юли фидеристите продължават да трупат успехи с платики, ма­кар че има тенденция към издребняване. Напоследък риби над половинка излизат рядко. От друга страна рибарите се жалват, че платиките налагат такава доминация, че други риби просто не влизат в живарника. Такова е положението по цялата брегова ивица от Щъркелово гнездо до Багера, къде­то са типичните места за такъв риболов. По някоя каракуда може да разнообрази улова на Шипочанския залив. Тролигн­гов риболов също се практикува, но хищниците рядко издават присъствие.

ЯЗОВИР „СЪЕДИНЕНИЕ”

Платики, каракуди и бабушки са всекидневният улов на рибарите, като първите риби в списъка имат приорирет и са най-масови. Не са едри, но кълват почти повсеместно и с тях занимавката е гарантирана. Да се има предвид, че плитките участъци са обрасли с водорасли и това затруднява работата с въдиците. Откачания на риби също са чести, заради рискова­та зона с преход през тревите. Има и друг проблем за рибарите – изобилие от раци, които често налитат на примамките.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА”

Някой и друг шаран се извади по язовир „Копринка”, колкото да се разчуе към 19 юли за такива попадения. Но да се чака целнасочено е ми­сия с несигурен резултат. Рибарите се забавляват предимно с улов на каракуди и платики, които са най-достъпните риби в разгара на лятото. Те обаче са на типичния летен режим „сутрин-вечер”. По крайбрежието замятат въдици на тапа и хващат щуки, но не са големи. Предимно такива около мерни­те граници или малко нагоре. Костурите също се активизират привечер.

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ”

Биваци на сомаджги има на много места по красивия ста­ропланински язовир. Идват новини за хващани хищници в ди­апазона от 3-4 докъм 10-15 кг. Залагат се основно въдици на буй. Другата топновина от там са едрите каракуди. Не всеки съумява да ги надхитри, но местни рибари са им изучили ма­ниерите и трупат активи най-вече с фидерен риболов. За тях силните периоди са сутрин на ранина и после чак привечер.

РЕКА СТРУМА

Да се лови скобар на Струма през летните месеци е много трудна задача с несигурен резултат. Но има запале­ни скобарджии, които друга риба не признават. Та такива споделят за някои успехи по реката при благоевградсктото село Бело поле – по десетина риби от средна големина за деня и то с кратки периоди на активност. Трохата про­дължава да е най-актуалната стръв. Любопитно е, че на нея налитат и мрени. По Кресненското дефиле залагат и за сом, с променлив успех.

РЕКА РОСИЦА

Щукари се хвалят с уловени „тигрици” на тапа с жива риб­ка по вирове със забавено течение в района на с. Ресен. От обичайните риби ще се излъже някой и друг кефал, но чак по вечерно време.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ