140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 2 май

актуално 2 май

Съобразяваме се с наложените забрани за риболов заради възпроизводството на рибите, затова в на­шата рубрика ще акцентираме върху водоеми от раз­решителния списък и такива със специален статут, където няма ограничения.

ЯЗОВИР „ОГОСТА“

Бреговата ивица на 200 м от водонапорната кула до полуос­тров Расника – това е разрешената за риболов територия на язо­вира. Към 2 май най-сигурен улов се получава с платиките. Не са големи, но пък в подходящи дни показват добра активност и може да се осмисли риболова с тях. В почивните дни по брегове­те се струпват доста рибари.

ЯЗОВИР „ДОМЛЯН“

И тази година язовир „Домлян“ към 2 май е най-интересната дестинация за цялата Пловдивска област през времето на забраната. Активизирането на рибата там обаче видимо се забави при хладната пролет. Първо тръгна уклей, а напоследък се чуха положителни отзиви за хващани и по-ценни риби – караку­ди, платики. Даже и неголеми шарани са изненадали прият­но упорити плувкаджии. С фидерни въдици също се работи успешно.

ЯЗОВИР „ЖЕКОВ ВИР“

Вторият язовир на река Тополница (след „Душанци“) е в разрешителния списък и това предизвиква интерес. В най- достъпните брегове откъм приустиевата част винаги може да се разчита на занимателен риболов. Рибите са бабушки, костури, по-рядко кефали. Най-многобройни са бабушките, но пък не впечатляват с големина.

ЯЗОВИР „ТЕЛИШ“

Риболовът на този язовир е разрешен, но само от брега. „Обичайните заподозрени“ сега са бабушки и уклеи. Срав­нително едри са и става хубава занимавка с тях. Даже при доста негативните отзиви за риболова на по-големия „Долни Дъбник“ напоследък, мнозина рибари от Плевенска област предпочитат да се забавляват на Телишкия язовир.

ЯЗОВИР „СУШИЦА“

Красивият язовир, разположен в подножието на най-се­верните родопски хълмове между асеновградските села Долнослав и Тополово, държи разнообразна риба. Все пак най-многобройна е популацията на морунашите и с тях се прави целенасочен риболов на плувка. Излизат доста хуба­ви риби от порядъка на половинка. Водоемът е арендован, но това не пречи да има значим рибарски интерес към него.

РЕКА РОСИЦА

Достатъчно обширен участък от реката е оставен сво­боден за риболов в градската част на Севлиево и това е най-интересната възможност за рибарите от региона. Но по това време чудеса не се случват. Ще се излъже някой и друг кефал и морунаш от средна ръка и това може да осмисли излета за всеки, решил да заметне въдица по тези места. Другата възможност в Габровска област през „сухия режим“ е язовир „Рачевци“. Тази година река Янтра остава изцяло забранена.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ