140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 26 октомври

актуално 26 октомври

ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО“

Каракудата, с която се забавляваха много рибари през лятото, към 26 октомври вече излезе от играта. Шансове за шаран с въдици, заметнати на­вътре, все още има, а това личи и по пръснатите тук-там биваци по двата ръкава на язовира – Камбуровски и Трескавишки. Зана­пред обаче идва времето на хищниците, а сред тях бялата риба е с най-стабилна популация и към нея има най-голям рибарски интерес. Залагат въдици от брега, влизат и с лодки – на тролинг и с джигови примамки.

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО“

Солидни щуки по порядъка на 3-5 кг приятно изненадват към 26 октомври по заблатените участъци в цялата приустиева част от рес­торант „Лебед“ та до края на езерото. Най-големите са хващани на тапа с жива стръв, но и на спининг става интересен риболов. Все пак спинингистите трябва да замятат в относително чиста вода. Казваме това, понеже в устието водоемът повече прилича на блато. Припомняме, че риболовът на „Панчарево“ е в режим „хвани-пусни“ за всички видове риби.

ЯЗОВИР „ГОЛЯМ БЕГЛИК“

И на този родопски язовир вече целенасочено може да се лови щука. Такива са отзивите на посетили го наскоро пловдив­ски рибари, имали резултатни излети там. За двудневен престой са реализирали цели 6 мерни щуки. Все пак масовите хищници са костурите, с които също стават приятни есенни забавления. Започнали са да се групират на пасажи в по-дълбока вода. На по-малкия от двата съседни „Беглика“ също се ловят щуки, но са предимно дребни.

БАЛАСТРИЕРА ЧЕПИНЦИ

Някоя и друга платика и бабушка може да осмислят усилия­та на плувкаджии, захранили дълбоко място и проявили повече търпение. В слънчеви и спокойни дни става занимавка и с уклей. С напредване на есента обаче ще се акцентира на хищниците. Костурите и през лятото си бяха на линия, а сега повече ще се набляга на тях. Идват и щукари на популярната софийска ба­ластриера, но при тях успехите са епизодични и не всеки си тръг­ва доволен.

РЕКА ИСКЪР

Маловодието все по-осезаемо се усеща в страната и реки­те текат с намален дебит. Множеството ВЕЦ-ове, изградени по коритото на Искър, допълнително усложняват нещата с внезапни промени в дебита. В тези условия отзивите за ри­болова са преобладаващо негативни. И все пак, чува се за хващани бели мрени при Роман и Реселец, за скобари при Червен бряг, ловят се и щуки в долното течение, на терито­рията на област Плевен.

РЕКА ТУНДЖА

За дълги периоди през есента спинингисти се хвалеха с до­бър улов от реката в средното течение, да приемем между двата язовира „Копринка“ и „Жребчево“, а и надолу на територията на област Сливен. Ловиха се костури и кефали, имаше и удари на едри щуки. Напоследък се забелязва известно активизиране на морунашите, а те ще са основната риба в зимни условия по ця­лата река. Поне такава картина се наблюдава през последните години.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ