Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 27 юли

актуално 27 юли

ЯЗОВИР „ГОРНИ ДЪБНИК”

Към 27 юли има вести за хванати шарани и амури по най-големия и посещаван язовир в Плевенска област. С уточнението, че си трябва повече време като престой и по-специална под­готовка (с целенасочено захранване). За еднодневен излет целите са други – риби от обичайното присъствие като ка­ракуди, платики, бабушки, костури. Замятат въдици на фи­дер, а може и плувкаджийски риболов да стане.

ЯЗОВИР „ШИРОКА ПОЛЯНА”

Костурите са основната риба, с която се забавляват мно­гобройните рибари, избрали да почиват на тази Родопска перла. Ловят ги с живи рибки за стръв, а също и на спининг. Най-подходящи са дълбоките участъци откъм стените на язовира по източното крайбрежие. В миналото там имаше много кефали, но се позагубиха и сега са рядка слука. По- вероятно е да се хванат бабушки или каракуди. Споделят, че щуката също се е настанила и вече демонстрира с при­съствието си.

ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО”

Светъл лъч на надежда за шаранджиите – има раздви­жване и хващани шарани, разказват бивакували цяла сед­мица на Камбуровския ръкав рибари от Търговище. Алтер­нативата са каракудите, които обаче в жегата не са особено атрактивни. Хищниците показват доста различни лица – бя­лата риба засега е извън играта, но пък се хваща по някоя щука и костур на ранина или по вечерно време.

ЯЗОВИР „ПОРОЙ”

И на този язовир към 27 юли се забелязва засилено рибарско присъст­вие през летните месеци, което не е изненада предвид ста­билните изяви на рибите. Там хващат неголеми шарани, има каракуди и други мирни риби. Силни изяви показват костурите, с които при подходящо време може да се направи ефектна се­рия. Масовите са от средна големина, но винаги са възможни приятни изненади с някоя „тупалка”.

РЕКА СТРУМА

Скобарът – веднъж активен, друг път не – си остава привле­кателна цел за рибарите по най-голямата река в Югозапада. Но посред лято има и алтернативи: морунаш, кефал, кара­куда. Маришката мряна, която открай време обитава реката, също си има своите почитатели. По Струма масово се лови на плувка, а захранването е неизменна част от печелившата тактика. Рибите дотолкова са привикнали да ги хранят, че без такава покана няма как да стане силен риболов.

РЕКА ТУНДЖА

Има някакво затишие по Тунджа през дните с големи летни горещини и това е обяснимо. Все пак в най-долното течене на наша територия са хващат диви шарани, кълват и каракуди на заложените въдици. Спинингистите също споделят за сил­ни изяви на кефали, а като бонуси идват и щуки, и распери. Който търси – намира.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ