Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 3 май

актуално 3 май

От началото на месеца влезе забрана за риболов и по водоемите от 500 до 1500 м надморска височина. Сега и занапред до края на май ще съсредоточим вниманието си към някои обекти от разрешителния списък в заповедта на земеделския министър, както и към водоеми със спе­циален статут (частни и арендовани), където забрани няма.

ЯЗОВИР „ОГОСТА“

Множество рибарски биваци вече се оформиха по цялата раз­решена брегова ивица от водонапорната кула при стената до по­луостров Расника. Чува се за извадени шарани, но по-вероятна е слука с платики, които доста се намножиха през последните години и се превръщат в доминиращ вид, за сметка на по-мно­гобройните в миналото каракуди. За платиките – фидерни въ­дици, а за любителите на риболова на плувка има достатъчно бабушки.

ЯЗОВИР „ВЕРИНСКО“

Платики, каракуди, костури – в общи линии това е основно­то рибно население към 3 май в язовира край едноименното ихтиман­ско село. Местните хора го наричат още „Бакър дере“ и така е официалното му име. Платиките там се ловяха почти през цялата зима и ранна пролет, а напоследък нещо капризничат и лазят по нервите на рибарите. С повечко настояване там риба ще се хване.

ЯЗОВИР „КРАСНОСЕЛЦИ“

Това е единствената възможност за свободен риболов в област Търговище. Има добра популация от каракуди с вся­каква големина, а там се подвизават и солидни шарани, кои­то обаче са трудни и се приемат като бонуси. От хищниците най-многобройни са костурите. Язовирът е в близост до гр. Омуртаг, достъпен е и е посещаван от рибари. Но местните хора споделят с болка, че е опоскан от бракониери и нямат кой знае какви надежди.

РЕКА ДУНАВ

„Шарена“ риба се лови към 3 май по Дунав: морунаши, платики, каракуди, бабушки, уклеи, попчета. С подходяща фидерна въдица и вездесъщите бели червеи има повече шансове да се натрупа добър улов. Уточняваме, че във всяка от прилежащите области са обозначени територии, в които риболовът е разрешен през забраната, но само от брега. И още нещо, тази година за хищните риби по Дунав сезонът се отваря чак от 1 юни. Това е споменато в заповедта, касаеща режима на забрана.

СТАРИ КОРИТА НА ЯНТРА

В землищата на три населени места в област Русе и още три в област Велико Търново може да се лови риба през вре­мето на забраната. С оглед на отваряне на сезона за щука по тези заблатени и силно обрасли водоеми може да се получат интересни ситуации. Нека уточним, че по всички тях има и достатъчно разнообразие от мирни риби: каракуди, бабушки, червеноперки, слънчеви рибки. Всеки може да намери утеха с риболов на плувка, без обаче да се очакват грандиозни ус­пехи.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ