140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Къде какво кълве по родните водоеми към 6 юли

актуално 6 юли

ЯЗОВИР „БАТАК“

Популярният родопски язовир „Батак“ към 6 юли бавно и полека влиза в ти­пичния летен режим. По биваците залагат дънни въдици за шаран и чакат с дни да се излъже нещо, но не е сигурно. С каракуди и бабушки може да стане риболов, а откъм хищни­ци сякаш положението е по-обнадеждаващо. Ако не с щуки, то поне с костури винаги ще се срещнат рибарите. Може да не е целодневно, но в сутрешните и вечерни часове рибите се активизират.

ЯЗОВИР „БЕЛИ ЛОМ“

Шаранджиите изпратиха силен сезон и ловиха до късна есен, а сега все още са в очакване на по-силни дни. Имат обаче алтернатива – ловят се каракуди и то в добро темпо, с дънни въдици. Преобладават риби от средна големина. До­като настъпят трайни горещини този риболов ще е актуален на язовира и ще се навъртат рибари. На плувка – дребни до средни бабушки и костури. Излизат и редки бели риби.

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“

Няколко сома, хванати с въдици на буй, разпалиха страс­тите и сякаш засилиха интереса към старопланинския язо­вир към 6 юли. Трофеи няма, излизат хищници от 5-6 докъм 10 кг, но и това е нещо. Спинингисти прилъг­ват и по някоя щука около мерните норми. От мирните риби може да се потърсят едрите йовковски каракуди с дънни въдици, заметнати току пред плантациите от водорасли. На плувка нищо особено не се случва там. Уклеят си остава капризен и подвластен на времето.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Приятни изненади с каракуди, ловени на плувка в пореди­цата мрачни и дъждовни дни от края на юни. Преобладават такива от средна ръка, но има и доста едри. Това са фактите от язовира, които заслужават внимание. Обичайно се тръгва с бели червеи за стръв, а завъртят ли се пълчищата от слънчаци (има ги навсякъде), се търси алтернатива с житно зрънце или хлебна примамка. Като разнообразие в плувкаджийския рибо­лов може да се добави някой костур, кефал, уклей. Замята се сред къделите от треви, рибите трайно се задържат там.

БАЛАСТРИЕРА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

Труден и несигурен е риболовът по най-посещаваната от софиянци баластриера. Най-често се хваща по някой и друг костур и бабушка. С уклей също може да се спаси положе­нието. Платиките все още не са тръгнали, както се очаква. Като светъл лъч на този фон звучи новината, че се хващат и линове измежду другите риби, ако се замята в близост до водна растителност. Такава има навсякъде в по-плитки води.

РЕКА СТРУМА

За скобарите на Бело поле вече писахме, този риболов про­дължава, но все по-често идват вести за силни изяви на мрени по реката и то в различни участъци в Кюстендилско и Благоев­градско. Ловят ги и на плувка, и с леки дънни въдици. Белите червеи си остават приоритет за мрените, но винаги може да се намери и местна алтернативна стръв за тях. По вировете край с. Железница вече се хващат и каракуди с типичните за реката габарити тип „мъжка длан“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ