140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Кафявата мечка се събуди в Родопите

Топлото време и липсата на сняг в по-голяма част от териториите на Смолянска област прекъсна зимния сън на кафявата мечка и тя се събуди за подвизи. Регистри­рано е и първо нападение на мечка, и то в средата на зи­мата. Сигналът е подаден на 10 февруари от собственик на пчелин. Мечката е унищожила 7 от 11 кошера, намиращи се в маданската махала Митовска. Освен разбитите и разхвърля­ни кошери по извадените пити личат отпечатъци от мечите нокти. Явно животното вече обикаля и търси храна. В бли­зост до пчелина има следи, от които може да се направи из­водът, че щетата е нанесена от женска мечка с малко. Пче­линът не е бил обезопасен с ограда или електропастир, тъй като собственикът не е предполагал, че толкова рано ще има мечи набези. С покач­ването на температурите през последните дни на февруари и значителната загуба на те­гло на мечките през зимните месеци не са изключени нови нападения над селскосто­панско имущество – пчелини, които не са обезопасени, или домашни животни, които се пускат свободно на паша.

Част от мерките за предо­твратяване на нападенията са поставяне на телени или електрически огради, недо­пускането на паша на живот­ните без овчарски кучета и пастир и прибирането им в добре обезопасени стопански постройки.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците – Ловно рибарско дружество “Сокол” – гр. Смолян
Пощ. код: 4700
Мобилен: 0879 999 752

Реклама

ЛОГО - СЛРБ