Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Как да си поделим площите със защитените птици?

Напрежението по прилагането на направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” е сериозно.

Службите по земеделие не знаят как да отговорят на постоянно изникващите казуси, твърдят от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

От Асоциацията са разпространили писмо до Министерството на земеделието и храните, в което още се казва:

– Липсват уведомителни писма на земеделските производители, които са кандидатствали за дейностите по наравлението, касаещи ливадния блатар и зимуващите гъски.

– МЗХ да не променя допълнително въпросния специализиран слой след стартиране на агроекологичните ангажименти, тъй като това води до нелоялна конкуренция сред земеделските стопани и до спекулативно раздуване на цената на земеделската земя.

– Във връзка със слоя на местообитанията на птиците се наблюдава тенденциозно изключване на обработваемите физически блокове, оставени са само гори, черни пътища, реки и язовири, и къщите. Това е установено по време на чертането.

– Вследствие на актуализирания специализиран слой на местообитанията на птиците много от кандидатите по орнитологичните направления се оказват със сериозно редуцирани допустими площи по мярката.

– Кое количество площи следва да се счита за поет агроекологичен ангажимент – площите, с които земеделският стопанин е кандидатствал през 2015 г. или площите, които са одобрени за допустими по направлението през 2016 г.?

– Как да процедират тези земеделски стопани, които поради промяна в параметрите на допустимия слой с местообитанията на птиците, изпадат в невъзможност да покрият условията на дейността за 2016 г.?

– В момента се наблюдава сериозно несъответствие между площите, които са декларирали по направлението за 2016 г. и площите, за които са одобрени. Как да процедират от тук нататък тези земеделски стопани?

– Има ли възможност да се раздели един физически блок, който попада частично в допустимия слой на местообитанията на птиците, на два физически блока?

С пълния текст може да се запознаете на официалната страница на НАЗ

http://www.grain.bg/archives/6720

 

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ