140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Камери за видеонаблюдение пазят елените в Източните Родопи

Тестови камери за виде­онаблюдение бяха поставени преди два месеца на ключови за разселването на благород­ни и елените лопатари места в Източните Родопи. Целта е да се прецени дали новите технологии за наблюдение са подходящи за контрол и на­маляване на бракониерските набези. Ако тестове се окажат успешни, се очаква следва­щите няколко месеца да бъ­дат инсталирани допълнител­ни бройки от съоръженията за наблюдение.

Камерите са поставени от експерти на фондация „По-диви Родопи“ и ЛРС-Кърджа­ли на главни горски пътеки и вече засичат всяко движение в района около пътеките. Ловните сдружения, на чиито територия има съмнение за бракониерство, ще подават сигнал до полиция и регио­нални служби, които да реа­гират и направят проверка на място.

Фондацията работи в съ­трудничество с местни ловни сдружения и НЛРС-СЛРБ oт години за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи. До този момент в тази част на Ро­допите са освободени над 120 елени лопатари. Плановете включват разселване на над 50 благородни елена и над 200 елени лопатари на някол­ко места в Източните Родопи. Разселените животни няма да бъдат ловувани минимум 5 години. Животните се про­следяват с GPS предаватели, които дават ценна информа­ция за вида, предпочитаните места за почивка, нощувка и потенциални заплахи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ