140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Кампания „Боклукът в раницата“

За 20-а поредна година екологично сдружение „За Земята“ организира тради­ционно високопланинско почистване. Инициативата е в Национален парк Пирин, както при първото си изда­ние през 1999 г. Чистенето започна на 25 август и ще завърши на 2 септември. Маршрутът на чистачите тръгна от хижа „Яне Сан­дански“, през хижите „Си­наница“, „Вихрен“ и заслон „Спано поле“. От „За Земя­та“ е осигурена храна, мес­та за палаткуване и работни материали за участниците. В партньорство с Дирекция­та на Парка е организирано и извозването на събраните боклуци до депа и центрове за рециклиране в региона. „Заедно изграждаме нова планинарска култура в бъл­гарските планини – да не оставяш боклук след себе си, а да го прибираш в рани­цата. Това е нашата мисия, която следваме и популя­ризираме вече 20 години. За това време са участвали хиляди хора, които сега са посланици на кампанията. Продължаваме напред за чисти планини!” коментират от „За Земята“.

Кампанията „Боклукът в раницата“ започва през 1999 г. От тогава са съ­брани и премахнати от националните паркове в България над 100 тона отпадъци. Дългосрочната идея е не само да почистим замърсените терени и да отстраним сметища, но и да възпитаме отговорно отношение към природа­та. Приканваме всеки гост на планината да прибира създадения от него отпа­дък обратно в раницата си (опаковки, празни буркани, бутилки и т.н.), да не из­ползва пластмасова посуда за еднократна употреба в хижите, а да си носи собст­вени съдове и прибори, като така генерира по-мал­ко боклуци. „Инициативата ни има резултат, защото откриваме все по-малко отпадъци в националните паркове. Това, което пред­стои, е да приложим стра­тегията нулеви отпадъци към защитените терито­рии в България, като така работим за смаляване на създавания там боклук”- казват организаторите.

 

Снимка в. „Дневник“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ