140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Казахстан не блокира пред ЮНЕСКО решения за Пирин

пирин

В периода 10-20 юли 2016 г. в Истанбул се провежда 40-та сесия на Комитета на световното наследство (КСН) на ЮНЕСКО. Днес беше разгледан и българският обект – Национален парк “Пирин”. Одобрена беше позицията на българската държава, че с всичките си действия спазва решенията на КСН, водена от разбирането за пълноценно опазване на обекта на световното наследство.

Българската делегация, която включва ресорния зам.-министър на околната среда и водите Бойко Малинов и директора на НСЗП Мирослав Калугеров, изрази готовност през 2017 г. да бъде проведена мисия на IUCN, която да оцени консервационния статус на обекта и прилагането на новия план за управление на НП “Пирин”.

По отношение на новия план за управление категоричната позиция на България е, че той ще бъде изцяло съобразен с предходните решения на КСН за недопускане на развитие на ски спорт или други дейности с подобни въздействия в обекта на световното наследство.

Както IUCN, така и членовете на КСН възприеха всички аргументи на българската държава. Приетото решение изцяло отчита българската позиция и гарантира, че и занапред интегритета на обекта на световното наследство ще бъде запазен.

По-рано от коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.разпространиха следния текст:

“България е на път доброволно да откаже протегнатата ръка на ЮНЕСКО и Международния съюз за защита на природата (IUCN) за по-добро управление на Национален парк Пирин – част от световното природно наследство, предупреждава

Изключително тревожна е информацията, че на заседанието на 40-та сесия на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО в Истанбул ще се направи опит да се обезсмисли предлаганото решението за Пирин чрез казахстанската делегация, която е поискала промяна на проекторешението за Пирин.

В черновата на ЮНЕСКО, публикувана на сайта на организацията, се изразява тревога от случващото се в Пирин и се настоява да не бъдат одобрявани никакви бъдещи проекти на територията му, преди новият план за управление да бъде подложен на екологична оценка и одобрен от ЮНЕСКО и Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Практиката е проекторешенията на комитета да се приемат без изменения, освен ако някоя от страните-членки не поиска да се отвори дискусия и не предложи промени. За всеобщо учудване това е направила делегацията на Казахстан.

Няма как това да е проява на самоинициатива от страна на азиатската република – със сигурност става дума за договорка с българската правителствена делегация, присъстваща в Истанбул, която по всяка вероятност е подготвила предложението, което Казахстан да внесе в комитета, чийто член България не е.

Ако решението бъде променено, нашата страна ще изгуби възможността да получи международна експертна помощ за опазването на Пирин – един от двата български обекта на световното природно наследство (заедно със Сребърна).

Новият план за управление предвижда дърводобив и сечи върху 60% от територията на Национален парк Пирин и 14-кратно увеличаване на зоните за застрояване. Ако той бъде приет, Пирин ще попадне в списъка на обектите от световното наследство под заплаха.

До влизането на новия план за управление действа старият, който не разрешава подобно застрояване и сечи. Българският национален интерес изисква новият план да бъде възможно най-добър и най-адекватно да изпълнява функциите си – опазване на националното и световното богатство.”

На картите по-долу се сравняват действащият и предлаганият план. Тези карти предоставят един възможен отговор защо институциите се опитват да скрият документа от очите на международните експерти.

Това изглежда е доста трудна задача, тъй като от проектоплана и процедурата за неговото възлагане вече се е заинтересувала поне една международна организация – Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

пирин

Вижте и предишна публикация в “Дивото” по темата – http://divoto.bg/unesko-iska-planovete-za-stroitelstvo-v-pirin

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ