140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Казахстан – Появи се черен амур в река Или

В по-далечното минало белият и черен амур са били основни обитатели на река Амур и притоците й. С вре­мето черният амур загубил позиции, популацията му драстично намаляла и се оказал вписан в Червената книга на Русия и Казахстан като изчезващ вид. В Китай обаче продължили безкон­тролно да го ловят, а дори разработили програма за ефективното му отглеждане в аквакултури.

Интересно явление забеля­зали през последните някол­ко години казахите. В тяхната част на трансграничната река Или се появили черни амури, дошли вероятно от терито­рията на Китай. Рибите били полово зрели и вероятно ид­вали, за да дадат поколение. Любопитно е, че в реката са забелязвани и други китай­ски емигранти като тилапия и местни видове раци. Учените в Казахстан са заинтригува­ни от този факт, но засега се въздържат от официална позиция. Не е ясно на какво се дължат тези неочаквани подаръци от Китай. Все пак в Поднебесната империя не обичат да делят природните си богатства със съдите.

Река Или извира от пла­нината Тяншян в Китай, пре­минава в Казахстан и след общ път от 1440 км се влива в езерото Балхаш. В по-голя­мата си част (815 км) протича през Алматинска област в Казахстан. На тази река е по­строен язовир „Капчагай“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ