140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Китай е световен фактор в риболовната индустрия

Очерталата се през послед­ните години тенденция Китай да се превръща във водеща риболовна сила в световния океан продължава. Наскоро властите в Поднебесната им­перия се похвалиха с някои впечатляващи цифри, показ­ващи за какви мащаби в ри­боловната и рибодобивната индустрия става дума. През изминалата година са усво­ени 64 милиона тона морски продукти, а общата сума на стокооборота нахвърля 32 милиарда долара.

Малки и големи риболов­ни кораби под китайски флаг кръстосват из всички океани по света и пълнят трюмове с риба. Не всички от тях спаз­ват наложените международ­ни норми и често се случва някои страни, особено на Африканския континент, да се жалват от наглостта на ки­тайците, за които правила и разпоредби не важат. Но така или иначе, макар и за сметка на лични облаги, всички те работят и за общата кауза страната им да е хегемон в риболова по света.

Китай изнася риба и рибни продукти в десетки страни по света, но същевременно не загърбва и собствения си па­зар. Потребителските способ­ности на населението растат и те вече не се свеждат до ку­пуване на най-евтината и дос­тъпна риба. Очертаващата се средна класа предпочита ня­кои рибни деликатеси, които в миналото не са се радвали на голям интерес на вътрешния пазар.

С бурни темпове се разви­ват и аквакултурите. Страна­та има необятни водни ресур­си, към които екологичната политика се промени рязко и вече се въведе строг контрол към всякакви потенциални за­мърсители. Властите стиму­лират отглеждането на риба под всякакви форми, стига производството да е осъвре­менено и съобразено с нало­жените екологични критерии.

Впрочем, завишеното из­искване по отношение на са­нитарните и хигиенни норми до известна степен притесни рибовъди от по-малки сто­панства, понеже се наложи да модернизират производ­ството си, но в крайна сметка всички трябва да се съобра­зяват с новата визия на тази индустрия.

Ивайло ДИМИТРОВ

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ