140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Комисията по „Ловно стопанство“ прие финансовия план за изпълнение на Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ

комисия ловно стопанство

На 19 април се проведе заседание на Комисия „Ловно стопанство“ – консултативен орган към УС на НЛРС–СЛРБ, на което бе приет финансовият план за изпълнение на Националната програма за разселване на дивеч през настоящата година.

Според него сдруженията, заявили фермено произведени птици,  ще получат допълнително количество от тях, съобразно заявките си, финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, в размер на 80 % за малките възрастови групи и 30% за големите възрастови групи. Стойността на разселения фермено произведен див заек  ще бъде съфинансирана на 20% , а на едрия дивеч – 30%.

Членовете на комисията по „Ловно стопанство” бяха запознати и дискутираха по въпросите за  бъдещите ограничения за оловото в боеприпасите, обособяването на 30% защитени зони и 10% строго защитени зони на територията на ЕС, свързани с целите, поставени в Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС до 2030 г., както и ловните видове птици в Приложение 2 на  Директивата за птиците, които не са в състояние на сигурност, в частност инициативата на ЕК по отношение на гургулицата и необходимите мерки, които трябва да предприемат държавите членки по Централно-източния миграционен път, в т.ч. и България.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ