Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Комисиите заработиха на пълен оборот

Независимо от създадените изкуст­вени пречки пред УС на НЛРС-СЛРБ, които лансират собствените интереси на групичка хора пред интересите на Националната организация, работата на ръководството по поставените задачи в Мандатната програма 2017-2021 г. и изпълнението им са в ефективна фаза. Утвърдените комисии: „Ловно стопан­ство” с председател проф. Нино Нинов, член на УС; „Правна комисия” с предсе­дател Николай Гунчев, съдия във ВАС; „Спортно-състезателна дейност в лова и риболова”с председател Алеко Динев, член на УС; „Европейски и национални проекти и програми” с председател Ва­лери Сарандев, член на УС; „Ловна ети­ка, традиции и приемственост” с предсе­дател проф. Валери Стефанов, член на УС; „Финансово-стопанска” с председа­тел Илия Михайлов, член на УС, зарабо­тиха на пълен оборот.

Проведоха се първите заседания, които генерираха идеи, изясниха прио­ритетите, посочиха възможностите на съвременния свят като информация, медийност, партньорство за приемане и изпращане на послания от страна на ловната общност към обществеността като цяло.

Тези комисии, индентифицирайки своите специфики, ще приложат ефекти­вен подход в реализацията на изпълня­ваните задачи и ще покажат потенциала на Съюза за осъществяването им.

И да не забравяме, че 120-годишната история на Национална ловна организа­ция ни задължава да отдадем заслуже­ното на предците и да гарантираме, че тя е в състояние да изпълнява и днес постулатите им, дефинирани като един­ност, грижа, традиция, приемственост и морал.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ