140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Конфискуваха препарирани защитени животни

Физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Експерти от РИОСВ – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично – в магазин за промишлени стоки в Червен бряг, област Плевен, препарирани екземпляри от защитени видове животни – дива котка и белоопашат мишелов.

На собственика на магазина е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.

Белоопашатият мишелов (Buteo rufinus) и Дивата котка (Felis silvestris) са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват:

– всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

– преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

– унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;

– разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

– увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

– вземане на намерени мъртви екземпляри;

– притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

– препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

От РИОСВ напомнят, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ