140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Координационен форум на CIC в Словакия

В периода 8-9 юни 2016 г. в гр. Нитра – Словакия, се проведе 16-ата среща на  Координационния форум за Централна и Източна Европа към Международния съвет за лова и опазване на дивеча (CIC) и откриването на международното ловно изложение Fehova. 

Във форума взеха участие седем държави: Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Словения, Македония, България, Румъния. Българската делегация бе представена от председателя на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков и от главния секретар на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев.

Гости на форума бяха Джордж Аман – президент на CIС, Бернар Лозе – почетен президент на CIC, Тамаш Маргеску – генерален директор на CIC, Соня Супекова- президент на международния женски ловен клуб „Артемис“, член на CIC и Филипо Сегато – главен секретар на FACE.

По време на срещата бяха поставени въпроси, свързани най-вече с лова и устойчивото опазване на дивечовите запаси. Всяка от държавите запозна останалите участници във форума и ръководството на СIC с основните проблеми, които имат и стоят за решаване пред тях.

При чехите проблемите са свързани със закона за лова и с желанието на държавата да извършва промени по него. Ловната организация в Чехия е против бъдещи промени, въпреки че предложенията от страна на тяхното министерство са много добри.

Опасенията са, че ще се намесят други интереси и вместо да има полза за ловците има реална опасност да загубят това, което имат.

Вторият проблем е свързан с щетите, които се нанасят на дивеча и от дивеча, т.е. проблем със селскостопанската политика, която се провежда в държавата.

От Словакия изтъкнаха като основен проблем земеделската политика, вследствие на която запасите на дребен дивеч – заек и фазан, са сринати тотално. Имат проблеми с едрите хищници – мечка, вълк и рис, чиито популации се увеличават ежегодно.

Натискът от страна на редица неправителствени организации допълнително да се ограничи броят  на ловните видове, е все по-голям. Друг проблем в Словения е ежегодното определяне от държавата на годишните планове за ползване, от които трябва да бъдат изпълнени минимум 85 %, като в противен случай са регламентирани съответните санкции.

В резултат на това се е стигнало до абсурдната ситуация, при която ловците отказват да стрелят повече, защото голяма част от тези планове не са съобразени с реалното състояние на популациите.

От Македония единствено изтъкнаха проблема на едно държавно ловно стопанство, искаха подкрепа за възможност да опреснят кръвта на популациите на някои от ловните им видове с внасяне на нови животни. Друг проблем се явява концесионирането на  ловните райони.

Румънската ловна организация има немалко проблеми, като основно те са продиктувани от непрекъснатите смени в ръководството на министерството –  отговарящо за лова в страната.

От българска страна бяха изтъкнати:

– проблемите със законодателството,

– проблемът с въвеждане на т. нар. платформа за управление на едрите хищници и опитите за налагане на необмислени ограничения свързани с лова на тези видове,

– проблемът със селскостопанската политика и рискът от загуба на биологично разнообразие, следствие на нея, както и липсата на обективна и достатъчна информация, която да ни даде възможност да анализираме своевременно процесите и да взимаме адекватни решения и мерки.

Участниците бяха запознати с подадения проект за създаване на информационна система на базата на географска информационна система, с който кандидатстваме съвместно с Румъния и Гърция, и ако успеем да го реализираме, той ще ни даде възможност за широко обхватна база данни, която ще обхваща цялата страна.

Така всеки ловец ще може да качва данни или ако намери умряло животно ще отбележи местоположението му. По този начин ще имаме възможността  да анализираме въведените данни и при необходимост да бъдат взети навременни и обосновани решения.

По време на срещата всички участници изказаха специална благодарност на Председателя на Националната ловна организация – г-н Иван Петков за гостоприемството и отличната организация при провеждането на 62-та генерална асамблея на CIC през 2015 г. в Правец.

На трофейната изложба, бяха показани множество трофеи, в това число два нови национални рекорда на Словакия от елен лопатар и муфлон.

България беше единствената държава участник на изложението, която се представи със собствена експозиция от трофеи, които представляваха малка трофейна изложба. Бяха изложени повече от 100 трофея на елен лопатар, благороден елен, дива свиня и чакал-череп.

Посетителите на изложбата бяха впечатлени от българските трофеи, особено от последните два световни рекорда на благороден елен. Интерес предизвикаха и трофеите от чакал, който все още е непознат хищник в Европа.

От официалния сайт на НЛРС-СЛРБ

http://www.slrb.org/news/view/koordinacionen-forum-na-cic-i-lovno-izlojenie-v-nitra-slovakia/

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ