Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Костур – трофеите в Европа и у нас

рекорди костур

Най-масовият наш хищник винаги е бил и ще бъде в по­лезрението на риболовците и то през всички сезони. Но някак остава назад в класацията, когато го сравняваме с другите хищни риби по нашите водоеми – и сомът, и щуката, и бялата риба имат по-голям авторитет и са предпочитани. Няма как да не е така, след като израстват доста повече от костура. За сома няма какво да говорим – той е безспорен лидер сред сладководните риби в Европа. Все пак мал­ко речни обитатели могат да надхвърлят култовата 100-ки­лограмова граница. Европей­ските щуки и бели риби също растат значително повече – националните рекорди за щука обикновено са в диапазо­на между 20 и 30 кг, а за бяла риба – между 10 и 20 кг.

На този фон максималното тегло на костур, расъл по ев­ропейските водоеми, изглежда по-скромно. Но да видим къде какви трофеи са хващани.

рекорди костур

Нека отново се вгледаме в националните класации

Веднага се набива в очи хванатият почти 6-килограмов костур (точно тегло 5,96 кг) на езерото Тишкин сор в Тюмен­ска област на Русия. Трофеят уловен през 1996 г. и досега се смята за неофициален ев­ропейски рекорд. Но и други исполини има в сметката на руските риболовци. Там при­съства и 4,5 кг костур, попад­нал на въдицата на жител от Калининград.

Националният рекорд на Финландия е костур 3,60 кг и тази риба се очертава като ли­дер сред

рекордите на скандинавските страни

Рекордите на Германия и Австрия са фиксирани с 3-ки­лограмови костури, на Швейца­рия е 2,9 кг, на Ирландия – 2,75 кг, на Беларус – 2,70 кг, на Пол­ша – 2,64 кг, на Дания – 2,62 кг.

рекорди костур

Къде сме ние в тази любо­питна класация? Отново ще трябва да уточним, че у нас няма официална статистика на хванатите трофейни риби.

За родните риболовни постижения

съдим най-вече по конкурсите на специализираните издания и публикувани снимки в попу­лярни сайтове. Да погледнем какво показва статистиката в 24-годишната история на кон­курса „Най-голяма риба“ на вестник „Рибар”.

В първите години заявките с костури варираха в диапазона от 1 до 2 кг. Мизата се вдигна през 2008 г., когато бе преско­чена 2-килограмовата граница. Тогава Неделко Неделев, от Пазарджик, представи уловен 2,05 кг костур от баластриера Звъничево. През 2010 г. софи­янецът Стоян Петров спечели в категорията „костур” с улове­ния от язовир „Тополница” тро­фей, тежащ 2,85 кг. През 2012 г. регистрирахме нов рекорд в конкурса, като този път бе прескочена и 3-килограмовата кота. Люси Дремалов, от Ве­линград, улови костур 3,1 кг на язовир „Голям Беглик” и с това беше коронясан като победи­тел и рекордьор. Всъщност, костурът от „Голям Беглик” ни нареди сред малкото европей­ски страни, регистрирали по­стижения над 3 кг.

рекорди костур

В следващите години в кон­курса попадаха солидни косту­ри, но все в диапазона между кило и две. Шампионското постижение от последното издание е на Ивлоги Павлов, хванал костур 2 кг от язовир „Въча“.

Както се вижда от направени­те анализи, трофейни костури са хващани в много европей­ски страни. Тези между 2 и 3 кг сякаш са по-обичайна слука, а израслите над 3 кг са доста по- редки и затова късметлиите, случили да ги уловят, може да считат, че са хванали рибата на живота си…

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ