140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Котел – Изгражда се стопанство за елени лопатари 

Котел, Георги Ников

В местността “Буйков дол” на територията на Ловнорибарското сдружение в град Котел започна изграждането на интензивно стопанснство съвместно със Сдружението “Фонд за дивата флора и фауна” за развъждане на  елени лопатари.

Идеята беше обсъдена от ловната дружинка в град Котел,на чиято територия ще е нововъдението.Стопанството ще бъде на площ от 100 хектара,като договорът е  подписан и огражденията вече частично са направени,доставени са един мъжкар и четири кошути.

Предвижда се да се отглеждат интензивно около 150 животни  и постепенно разселване в районите и добра популация,като  за в бъдеще възможност за отстрел от ловци,каза председателят на Ловнорибарското сдружение доктор Юри Ников.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ