140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ковидпандемията и интересът към риболова

ковидпандемията риболов

Световната ковидпанде­мия може и да донесе мно­го беди на човечеството, но имаше и някои положителни аспекти. Заради стремежа към уединение сред приро­дата и намаляване на риско­вете от пренасяне на зарази много хора в САЩ се увляко­ха по риболовните спортове.

През 2020 г. по време на ковидпандемията броят на про­дадените лицензии за рибо­лов е нараснал с около 15%. Това е най-големият ръст на годишна база за последните 30 години. Този засилен инте­рес се е отразил благотворно на цялата индустрия – произ­водство на риболовни стоки и аксесоари, нови магазини и работни места в рибарския бранш.

Когато коронакризата премина своя апогей и може да се каже, че донякъде бе овладяна, се стигна и до от­лив. През 2021 г. закупените лицензии на територията на страната са намалели с 6%.

ковидпандемията риболов

Въпреки спада, в САЩ все още има висок интерес към риболова като подходящ и сравнително лесен начин за развлечение с много лицен­зирани риболовци.

Произ­водителите и търговците се радват на добри печалби, каквито със сигурност са над нивата от 2019 г. във време­то преди пандемията.

Статистическата агенция Southwick Associates сле­ди отблизо състоянието на рибарския сектор и засега гледа оптимистично на про­мените там. Ковидпандемията отшумява, а риболовната ин­дустрия има всички шансове да задържи високо ниво, без да се допуска по-нататъшен спад в лицензирането

. Пред­полага се, че временно увле­клите се по риболова вече са се отдръпнали (тези 6% спад, за които стана дума). И ако останалите 9% от но­волицензираните са добре „зарибени“ и са спечелени трайно за каузата на рибо­лова, то няма да се стигне до по-нататъшен отлив.

Американците имат нюх в този бизнес и вероятно ще ангажират вниманието на риболовната общественост с нови и авангардни разработ­ки, ще примамват с чисти во­доеми и с високи екологични норми, с различни начини за почивка с въдица сред при­родата. А за всичко това се плаща подобаващо…

Ивайло Димитров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ