Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Красимир Живков – заместник-министър на околната среда и водите: „Новата ОСП на ЕС трябва да защити ефективното използване на ресурсите“

Приветствие на Красимир Живков при откриването на конференцията на тема „Въздействието на европейското земеделие върху лова и опазването на дивата природа“, провела се в хотел „Риу Правец“ в Правец:

„Радвам се, тази конференция се провежда именно тук, защото България е една от страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа. Голяма част от видовете са обект на различни ловни практики. Това има голямо значение за опазване на екосистемите. Министерството на околната среда и водите е отговорно за прилагане на европейските политики при опазване на околната среда, в това число биологичното разнообразие, а също така защитените зони.

Очаква се новата ОСП на ЕС да защити ефективното използване на ресурсите, ограничаване загубите на биологичното разнообразие и околната среда като цяло. В същото време върху ловните практики също се поставят сериозни очаквания, не само да допринасят положително за опазване на биологичното разнообразие, но и все повече да затвърждават тази роля, при която се отстоява устойчиво бъдеще за видовете.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ