Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Край Хаджидимово грижата за дивеча е приоритет

хаджидимово дивеч

Голяма част от ловните дружинки от района на Гоце Делчев стартираха новия се­зон с много добри резултати- Сатовча, Кочан, Абланица, Брезница, Хаджидимово… Това е преди всичко резул­тат от комплексните грижи за дивеча през цялата година и много добрата организация и климат вътре в дружинки­те.

хаджидимово дивеч

Типичен пример в това отношение е дружинката в град Хаджидимово. В нея са обособени три групи – две от общинския център и една от крайграничното село Петре­лик. Именно тази група от Петрелик е пример за иници­ативност заедно с останалите две групи от Хаджидимово. Винаги участват във всички приоритетни програми на сдружението в Гоце Делчев, което е водещо в страната в реализацията на различ­ни международни проекти за опазване и обогатяване на дивечовото богатство и формиране на нов тип ловна култура сред ловците.

хаджидимово дивеч

Освен обичайното обилно подхран­ване с концентриран фураж с много голяма практическа полза за дивеча са ежегод­ните програми на дружинката за залесяване на подходящи терени с диворастящи плодни дръвчета – диви круши, кисе­лици, джанки, кестен, леска, които вече дават плодове и това се усеща по присъствието на дивеча в тези райони.

Още повече, че тези диворастящи плодове се предпочитани сърни, зайци, даже и пернати.

Дру­жинката в Хаджидимово ав­торитетно отстоява добрите традиции и непрекъснато съз­дава нови – белег за умения, солидарност, впечатляващ микроклимат и няма да бъде пресилено ако добавим и про­фесионализъм.

Кузман ПЕТРОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ