Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Квотират улова на калкан по нови правила

Години наред начините за определяне квотите за улов на калкан тормозеха българските рибари по Черноморието. Едни се оказваха привилегировани, други се считаха за ощетени. Всичко това наложи ръководството на ИАРА да вземе мерки, щото да се удовлетворят настояванията в бранша за максимално справедливо разпределяне.

В резултат на новата заповед, издадена от изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов, се дава възможност на редица онеправдани собственици на риболовни съдове отново да ловят калкан. Досега корабите, които не са спазили срокове за подаване на статистически данни за уловите през миналата година, губеха права за цялата настояща година. Законът за рибарството и аквакултурите (ЗРА) предвижда само административно наказание и глоба, ако въобще не е подадена декларация, а досега прилаганата от ИАРА практика бе да се отнема правото на риболов въобще. Стана така, че някои собственици фалираха, а други просто потърсиха различни начини за осигуряване на прехраната.

„Сега в списъците на браншовата асоциация на получилите квота за улов на калкан вече фигурират кораби от всички региони на Черно море. Наши членове получиха дял и от свободните квоти за улов на калкан, тъй като техните исторически данни не бяха присъдени на асоциацията. Това е парадокс в прилаганата години наред разпоредба, закрепостяваща риболовците да не могат да се местят свободно заедно със своята квота. Нещо повече, заповедта пречи за свободното сдружаване и не гарантира прозрачност и обратна проследяемост на добиваната и присвоявана години наред от някои кораби и сдружения квота за калкан. С новата заповед на ИАРА успяхме да помогнем на част от корабите да получат квота, да не гледат с празни ръце отстрани и да избегнат услугите на съдебната инстанция“, подчерта д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на браншовото сдружение „БГ ФИШ”.

Да припомним, че квотата за калкан тази година е увеличена с 32% (43,3 т). Тя ще се разпредели между 116 риболовни кораба. От управата на браншовиците обещаха да работят и за отпадане ограничението за квотата на отделните рибарски сдружения.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ