140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Лесовъди влязоха в училищата

„Обичаме гората!“ – в един глас казаха учениците от V клас от 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ в гр. София, които взеха участие в урок, посве­тен на Международния ден на горите, изнесен от експер­ти от Изпълнителна агенция по горите. Лесовъди и служи­тели в горската система по­сетиха ученици от началния курс в 50 училища в цялата страна, за да отбележат за­едно с децата Международ­ния празник. Честванията тази година са под мотото „Гори и образование – Да се научим да обичаме горите“.

С филмчета, беседи и за­нимателни игри малчугани­те се запознаха с видовете гори и техните обитатели, грижите, които се полагат за стопанисването и опаз­ването им. Будните и любо­знателни ученици задаваха много и интересни въпроси, посочваха различни при­мери и факти – не само от България, но и от света. От експертите по горите те научиха кои са основните дървесни видове у нас, как да ги разпознават по лис­тата и плодовете. Разбраха за какво се използват семе­ната на шишарките, каква е разликата между мъха и лишея и защо трябва да опазваме природата. Голям интерес предизвика ловната тематика и дивите животни, някои от които много от уче­ниците до този момент не познаваха. Децата научиха за грижите, полагани от спе­циалистите, както много ин­тересни и любопитни факти.

Времето за любознател­ните деца не бе достатъчно и ученици, и преподаватели изразиха желание за нови срещи с лесовъдите и гор­ската тематика.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ