140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Антракс – синя пъпка

Кой е причинителят?

Причинява се от бактерията Bacillus anthracis, която не е издръжлива във външна среда, но след като образува спори може да преживее 50 години и повече в почва и канални води.

Кои организми са възприемчиви към заболяването?

Домашни и диви тревопасни животни – овце, крави, кози, коне, магарета, елени, зайци, мечки, лисици, чакали, гризачи и други. Антраксният бацил се отделя с фекалиите, урината, кръвта, влагалищния секрет. Голяма роля за разсейването на антраксните спори играят труповете на умрелите от антракс животни, които могат да бъдат разкъсани от диви животни или птици и части от тях да бъдат пренесени на далечни разстояния, където се образуват вторични антраксни огнища. Болният човек не е опасен като източник на зараза.

Как се предава?

При попадане на антраксния бацил в увредени участъци от кожата или лигавиците при директен контакт с болни животни – при обслужване, клане, одиране на кожата, обработка на месо и др.;

При консумация на недостатъчно термично обработени месо, месни продукти и мляко, произхождащи от болни животни.

При вдишване на прах, съдържащ антраксни спори.

Как протича и клинични признаци?

Заболяването започва след инкубационен период от 2 до 8 дни. Различават се 3 форми:

Кожната форма започва с поява на плътно червено петно, което в продължение на 1 – 2 дни се увеличава. На това място се оформя мехурче, като при разчесване се образува язвичка, най- често не е болезнена. Появяват се признаци на интоксикация, загуба на апетит, главоболие, повишаване на температурата. Случаите на кожна форма съставляват над 99% от заболяванията от антракс, 20% от нелекуваните случаи завършват със смърт. Именно тази форма на болестта е наричана синя пъпка или сибирска язва;

Белодробната форма протича тежко, с повишена температура, разтрисане, бодежи в гърдите, кашлица с отделяне на кървави храчки. Развива се пневмония. Смъртността е висока;

Чревната форма също протича тежко. Започва остро с разтрисане, повишена температура, гадене, остри болки в корема, диария с течни кървави изпражнения. Често настъпва смърт вследствие на сърдечно-съдова слабост.

Как да се предпазим от заразяване?

Измиване на ръцете с вода и сапун след обработка на дивеча.

Своевременно уведомяване на ветеринарните специалисти при съмнение за заболели животни. Умрелите от антракс животни се обезвреждат в екарисаж.

Добра термична обработка на месото.

Facebook
Twitter
LinkedIn
ЛОГО - СЛРБ