НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Син език

Син език

От какво се причинява заболяването син език?

Причинителят на синия език е вирус, който се предава, чрез кръвосмучещи мушички от род Culicoides. с размери от 1 до 4 mm.

Кои животни са възприемчиви към заболяването син език?

Това са домашните (говеда, овце и кози) и дивите преживни животни (диви кози, муфлони, сърни, елени, якове, бизони, зубри).

За колко време от заразяването се проявяват клиничните признаци?

Инкубационния период обикновено е от 5 до 10 дни.

Как протича заболяването?

Голяма част от заболелите животни не проявяват клинични признаци. Заболяването протича с:
– висока температура;
– оток по главата и ушите, езикът е отекъл и е с мораво син цвят, от където болестта носи наименованието „син език“;
– затруднено дишане;
– рани по лигавиците (особено в устната кухина и езика);
– често копитата на засегнатите животни са болезнени и куцат;

Син език

Смъртността е много висока – до 70%.

Опасна ли е за човек?

Не засяга човешкото здраве, но нанася големи щети на животновъдството и в особено голяма степен на овцевъдството, както и на дивеча (най-вече на муфлона).

Какви са мерките за ликвидиране на болестта?

– унищожаване на насекомите – чрез напръскване на местата обитавани от насекомите – преносители на болестта син език – оборите, торищата и местата около хранилките, солищата, калищата, деретата и водоемите;
– ваксинация – разрешава се ваксинация при определени условия, в хода на борба с вече появило се огнище на заболяване. Това е така, тъй като вирусът има 24 серотипа, а ваксина срещу един серотип не осигурява имунитет срещу останалите;
– лечение – прилагат се високоспектърни антибиотици за лечение на вече заболелите животни подавани с фуража;

В момента действа Програма за надзор на болестта „син език“ по преживните животни в България през 2014 г. съфинансирана от Европейската Общност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
ЛОГО - СЛРБ