НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Трихинелоза

Трихинелоза

Кой е причинителят?

Причинител на заболяването е малък живораждащ нематод Trichinella spiralis.

Кои организми са възприемчиви към заболяването?

Трихинелата паразитира в домашните и дивите прасета, плъхове, мечки, лисици, язовци, диви гризачи и хората.

Как се предава?

Трихинелоза

Заболяването се предава от животно на животно, като роля за поддържане на инвазията играе канибализмът сред гризачите. Гризачите стават обект на нападение и изяждане от дивите свине и хищниците с последващо заразяване. Човекът попада във веригата при консумация на недобре термично обработено месо и месни продукти – кайма, наденици, суджуци, луканки и др., добити от заразени животни. Добре свареното или изпечено месо, дори да съдържа трихинелни ларви, не е заразно, но не се допуска за консумация.

Как протича и клинични признаци?

Трихинелозата може да имитира над 60 други болести, като много често наподобява грип, заушка, ревматизъм, ентероколит, менингит, алергия, бъбречни болести и др. Заболяването започва най-често 5 до 25 дни след консумация на заразено с трихинели месо. Оплакванията най-често са: стомашно-чревен дискомфорт; висока температура, достигаща 40-41°С, неповлияваща се от антипиретично и антибиотично лечение; мускулни болки при движение, при гълтане, дъвчене, дишане; отоци около очите, като при тежко протичане отоците обхващат тялото и крайниците; конюнктивит; обрив по тялото.

Опасна ли е за човека?

Трихинелоза

През февруари 2009г. в района на с. Железница – София беше регистриран голям трихинелозен взрив след консумация на месо от диви прасета. Над 600 души бяха консумирали от съмнителните месо и месни продукти, над 100 души заболяха и бяха лекувани в болнични условия. По същото време беше регистриран и малък семеен взрив, като 8 души заболяха от трихинелоза след консумация на месо от домашно прасе, което не е било трихинелоскопирано.

Как да се предпазим от заразяване?

За да се избегне заболяване от трихинелоза, е необходимо да се спазват следните правила:

  1. Месо от домашна свиня или диво прасе да се консумира само след изследване за наличие на трихинели от ветеринарните органи, тъй като по външен вид заразеното месо не се различава от здравото. Специалистите препоръчват месото да бъде изследвано по ензимния метод, който е много надежден и открива заболяването дори при наличие на само една ларва в пробата. Изследват се проби главно от диафрагма или език, между ребрена мускулатура или друго месо /не се изследват вътрешни органи или сланина/. Изследването за трихинелоза на проби от домашни и диви прасета, трябва да става в регламентираните за това лаборатории на ДВСК и РВМС (съгласно Наредба № 110/18.09.2006г. за специфичните изисквания за осъществяване на официален контрол на трихинела в месо, в сила от 14.11.2006г.), издаващи официален документ за резултата от изследването;
  2. Месо и месни продукти /кайма, наденица, суджук, луканка и др./ се консумират след много добра термична обработка – печене, варене и пържене;
  3. Труповете на животни с доказана трихинелоза се унищожават в екарисажи и не се допуска вторичната им обработка;
Facebook
Twitter
LinkedIn
ЛОГО - СЛРБ