НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дивечовъдни участъци на НЛРС-СЛРБ

Дивечовъден участък „Студен кладенец”

Дивечовъден участък „Студен кладенец” – носи името на язовир „Студен кладенец” и е разположен южно от него, върху част от склоновете на Източни Родопи. Площта му е 5577 ха, която включва типичните за региона фауна и видово разнообразие, както и редица застрашени растителни и животински видове.

Стопанството предлага лов на едър дивеч – елен лопатар (трофеи и селекция), сърна, дива свиня; хищници – вълк, лисица и дребен дивеч – заек, тракийски кеклик, гривяк и разрешените за лов видове патици.

Данни за контакт
тел: 0889 279 801
e-mail: gsheremetev@abv.bg
web: studen-kladenec.org

Дивечовъден участък „Еледжик”

Дивечовъден участък „Еледжик” е разположено в Ихтиманска Средна гора на площ от 5260 хектара. Релефът е планински с надморска височина от 500 м. в ниските части до 1186 м. в най-високата част – връх „Еледжик”.

Основните ловни видове дивеч в откритите площи са дивата свиня и сърната. От хищниците често през зимата се среща вълка, а лисицата и дивата котка обитават района целогодишно . Освен на едър дивеч, в стопанството се ловува успешно и на ловни птици: гривяк – през есенно-зимния период и волиерно произведен фазан. В оградената територия на площ от над 300 хектара може да се ловува на елен лопатар, благороден елен и муфлон.

Данни за контакт
тел: 0887 353 412

ЛОГО - СЛРБ