НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловни трофеи и изложби

Как се оценяват ловни трофеи?

Специализирана ловна изложба на трофеи от хищни видове 2012

Специализирана ловна изложба на трофеи от хищни видове, обект на лов бе проведена по време на изложението „Природа, Лов, Риболов“ в гр. Пловдив от 28.03.2012 г. до 01.04.2012 г.

Изложбата беше организирана от НЛРС-СЛРБ и ИАГ. Участваха 111 трофея от мечка, вълк, чакал, лисица и язовец, като 110 от тях бяха оценени за първи път. С медали бяха наградени 38 трофея, от които 17 златни, 8 сребърни и 13 бронзови. На изложбата бе измерен трофей от чакал, който е нов национален и световен рекорд . Всички трофеи бяха включени в каталог.

Шеста Национална трофейна изложба 2013

През 2013 година по случай 115-годишнината на Националната ловна организация беше проведена „Шеста Национална трофейна изложба“. Експозицията беше представена в отделна палата по време на изложението „ПРИРОДА, ЛОВ, РИОБОЛОВ“ в пловдивския Международен панаир. На изложбата бяха представени 686 трофея от 10 вида дивеч, обект на лов в страната. От тях 652 бяха оценени за първи път от националната комисия по оценка на ловни трофеи. От оценените трофеи на 183 е присъден златен, на 147 – сребърен и на 124 – бронзов медал.

Разпределение на трофеите по видове

ДивечБрой трофеи
Благороден елен97 трофея
Елен лопатар5 трофея
Сърна171 трофея
Муфлон10 трофея
Дива коза26 трофея
Дива свиня255 трофея
Вълк61 трофея
Чакал38 трофея
Лисица13 трофея
Язовец10 трофея

Най-много златни медали са присъдени на трофеи от дива свиня – 102 броя, от благороден елен – 33 броя и чакал – 25 броя.

Едва 25% от представените 171 трофея от сърна бяха оценени с медал, което показва, че видът не се стопанисва правилно.

Изключителни 255 трофея от дива свиня, оценени с 218 медала, доказаха силната популация на вида у нас. Първите 20 експоната бяха над 130 т. по CIC. Десет от тях са от района на Странджа, 7 от Родопите, а три са от Стара планина. Трофеят оценен със 140 т. от Девин е най-силният за последното десетилетие, добиван в нашата страна.

Показани бяха 13 кожи от вълк и 48 черепа. Само една от кожите е с бронзов медал, а 4 черепа са с оценка над 42 точки по оценителната система на CIC.

От чакал бяха представени 38 трофея, от които 36 с медали, което е показател, че популацията на този вид в България е във възход не само в количествен, но и в качествен аспект.

Разпределение на медалите

Вид дивечЗлатен медалСребърен медалБронзов медалБез медал
Благороден елен3341178
Лопатар2100
Сърна142025112
Муфлон1224
Дива коза021014
Дива свиня102645237
Вълк541538
Чакал25650
Лисица1129
Язовец0037
Със своите 686 трофея изложбата се нарежда на второ място по мащабност в изторията на трофейното дело в България.
ЛОГО - СЛРБ