Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Стопанисване на дивеча

Подхранване на дивеча

Подхранването на дивеча е едно от основните ловностопански мероприятия, произтичащо от Закона за лова и Правилника за неговото приложение. Намаляването на зимните загуби и успешното възпроизводство на дивеча през пролетта и лятото зависят изключително от това основно ловностопанско мероприятия. Когато подхранването се извършва правилно – хранилките са построени на подходящи места, почистват се от сняг и се зареждат редовно – зимните загуби се свеждат до минимум. Това създава предпоставки за едно нормално възпроизводство на дивеча, чиито репродуктивни възможности (особено при дребния дивеч) са доста високи. Например при яребицата, когато зимните загуби са ниски, включително и от намалените до допустими граници количества на хищници, през пролетта и лятото този вид значително увеличава своето количество и в такива случаи необходимостта от изкуствено разселване отпада.

При изграждането на съоръженията за подхранване на едър дивеч е необходимо да се спазват следните по-важни изисквания:

В планинските и полупланинските райони хранилките се разполагат равномерно в ловностопанския район – в зимните местообитания (южните склонове). Най-подходящи са местата по покрайнините на поляните, на 3 до 5 метра в гората. В близост до хранилките, на подходящи места, задължително се правят солища, които едрият дивеч посещава редовно.За подхранване могат да се използват следните фуражи:

 • концентриран фураж – овес, царевица, жито, ечемик, сусамено или слънчогледово кюспе и др. Най-добре е да се направи микс от тези фуражи, с който да се заредят почистените и сухи хранилки.
 • груб фураж – доброкачествено сено, люцерна, листник (дъб, габър, ясен, брекиня и др.), фий, фуражен грах и др. Трябва да се има в предвид, че сърната е изключително придирчива, тя предпочита люцерната пред сеното и ако във фуража има плесени, зареждането на хранилките с него е абсолютно безпредметно.
 • сочен фураж – ябълки, картофи, кръмно цвекло, земни ябълки, моркови, фуражно зеле и др.

Хранилките за фазани, яребици и кеклици се изграждат на места, където са естествените укрития на тези видове дивеч. Когато снежната покривка е продължителна, концентрираният фураж, примесен със слама, може да се разхвърля и в самите укрития (храстовата растителност покрай каналите, ж.п. линиите, синурите и др.). Предварително мястото за подхранване се почиства от сняг и чак тогава се изсипва зърното.

Подхранването на зайците е ефективно, когато се използват снопчета сено, завързани на колчета на височина 50-60 см от терена, поставени на подходящи сухи места. Също така за заека е добре на подходящи места в периферията на гората да се поставят т. нар. солени колчета. Правят се по следния начин: колче с дължина 60-80 см се забива в земята и в горния му край се заковава консервена кутия с решетъчно дъно, в която се поставя солта.

Брой на хранилките и минимални дневни дажби за подхранване на дивеча

 • хранилки и солища за елени, сърни и муфлони – по 1 бр. на всеки 10 животни;
 • хранилки за диви свине – на 300 ха ловна площ – 1 бр.;
 • хранилки и солища за зайци – по 1 бр. на 15 животни;
 • хранилки за фазани – по 1 бр. на 20 птици;
 • хранилки за яребици и кеклици – по 1 бр. на 15 птици;
 • за един благороден елен – 0,5 кг концентриран фураж, 2,5 кг груб фураж и 1 кг сочен фураж;
 • за един елен лопатар – 0,3 кг концентриран фураж, 0,8 кг груб фураж и 0,5 кг сочен фураж;
 • за една сърна – 0,150 кг концентриран фураж, 0,5 кг груб фураж и 0,3 кг сочен фураж;
 • за един муфлон или дива коза – 0,2 кг концентриран фураж, 0,8 кг – груб и 0,2 кг сочен фураж;
 • за една дива свиня – 0,6 кг концентриран фураж и 1,0 кг сочен фураж;
 • за 100 заека – 2,0 кг концентриран фураж, 4,0 кг груб фураж и 4,0 кг сочен фураж;
 • за 100 фазана – 4,0-5,0 кг концентриран фураж;
 • за 100 яребици или кеклици – 2,0-3,0 кг концентриран фураж;
 • за 100 полудиви патици – 4,0-5,0 кг концентриран фураж;

Грубият фураж съдържа 50 % сено и 50 % листник, като се изчислява на база 5 куб. метра листник за 1 тон сено.

Срокове за подхранване на дивеча

 • за едрия дивеч и зайците – 60 дни за Южна България и Причерноморието и 90 дни за Северна България и планинските райони;
 • за фазаните – 90 дни за Южна България и Причерноморието и 150 дни за Северна България.;
 • за яребици, кеклици и полудиви патици – 60 дни за Южна България и 90дни за Северна България;
ЛОГО - СЛРБ