НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ценоразпис за организиран ловен, риболовен и алтернативен туризъм в дивечовъден участък „Студен кладенец”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I. Едър дивеч
1.Благороден елен (Cervus elaphus)

Срок за ловуване:

– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст независимо от формата му.

КилограмиЦени
от 4,01 до 5,00 кг650€ + 3€ *
от 5,01 до 6,00 кг950€ + 5€ *
от 6,01 до 7,00 кг1450€ + 6€ *
от 07,01 до 8,00 кг2050€ + 8€ *
от 08,01 до 9,00 кг2850€ + 10€ *
от 09,01 до 10,00 кг3850€ + 12€ *
от 10,01 до 11,00 кг5050€ + 30€ *
от 11,01 до 12,00 кг8050€ + 40€ *
над 12,01 кг12050€ + 80€ *
Отстреляна кошута над 2 години250€
Ранена кошута над 2 години500€
Отстрелян приплод150€
Ранен приплод300€
Селекционен отстрел:
Шилар250€
Ранен шилар500€
Мъжки от 2 до 4 години, с тегло на трофея до 4,00 кг.500€

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00  точки по CIC се начислява добавка от 10% върху цената;
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 100% от цената на заявения трофей;

2. Елен лопатар (Dama dama)
Срок за ловуване:
– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 декември;
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст независимо от формата му.

Вид дивечКилограмиЦени
Шилар140 €
До 2,00 кг450€
От 2,00 кг до 2,50 кг450€ + 6€ *
От 2,50 кг до 3,00 кг750€ + 10€ *
От 3,00 кг до 3,50 кг1250€ + 20€ *
От 3,50 кг до 4,00 кг2250€ + 25€ *
Над 4,00 кг3500€ + 30€ *
Отстреляна кошута120€
Ранена кошута240€
Отстрелян приплод90€
Ранен приплод180€
*Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранено и неоткрито трофейно животно се заплащат 100 % от цената на заявения трофей.
 
При отстрел на млад или средновъзрастен мъжки индивид с тегло на трофея до 2,5 килограма и с неправилна форма на рогата се приспадат 20% от редовната цена, изчислена в таблицата.
 
3. Сърна (Capreolus Capreolus l.)
Срок за ловуване:
– мъжки – от 1 май до 30 октомври;
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври;
Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.
Вид дивечКилограмиЦени
СърнаДо 200 гр.100 €
От 200 гр. до 250 гр.100€ + 1€ *
От 251 гр. до 300 гр.150€ + 2€ *
От 300 гр. до 350 гр.250€ + 4€ *
От 351 гр. до 400 гр.450€ + 8€ *
От 401 гр. до 450 гр.850€ + 12€ *
Над 451 гр.1450€ + 30€ *
Отстреляна сърна50€
Ранена сърна100 €
Отстрелян приплод50 €
Ранен приплод100 €
*Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофей над 160.00 точки по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 100 % от цената на заявения трофей.

4. Дива свиня (Sus scrofa)
Срок за ловуване:
Индивидуален лов – целогодишно;
Групов лов – от 1-ви октомври до втората неделя на януари

А. Индивидуален лов:
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

ХарактеристикиЦени
до 14 см.400 €
от 14,01 см до 16,00 см
500 € + 8 €*
от 16,01 см до 18,00 см660 € + 15 €*
от 18,01 см до 20,00 см960 € + 17 €*
от 20,01 см до 22,00 см1300 € + 35 €*
над 22,01 см2000 € + 60 €*
отстреляна дива свиня до 1 год.80€
ранена дива свиня до 1 год.120€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.140 €
ранена дива свиня от 1 год. до 2 год.180€
отстреляна женска над 2 год.1000 €
ранена женска над 2 год.1200 €
ранен и ненамерен глиган1200 €

* Забележка: за всеки следващ милиметър
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.
От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.
При отстрел на дива свиня на издебване или чрез спокойно вдигане трофеят се заплаща като при лов на гонка.

Б. Групов лов (гонка)

ХарактеристикиЦени
до 14,00 см400€
от 14,01 см до 16,00 см500€
от 16,01 см до 18,00 см660€
от 18,01 см до 20,00 см960€
от 20,01 см до 22,00 см1300€
над 22,01 см2000€
отстреляна дива свиня до 1 год. 80€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.140€
отстреляна женска с тегло над 80 кг, неизкормена 1000€
II. Дребен дивеч
 1. Див заек (Lepus europeus /Pall/) – 50€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември
 2. Диви патици разрешени за лов – 10€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
 3. Голяма белочела гъска (Anser albifrons /scop/) – 20€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
 4. Кеклик (Alectoris graeca cipriotes/Hartert/) – 15€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
 5. Гривяк (Columba palumbus /L/) – 3€
  Срок за ловуване: от втората събота на август до втората неделя на февруари
 6. Гургулица (Streptopelia turtur /L/) – 3€
  Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември
 7. Фазан (Phasianus colchicus /L/) – 12€
  Срок на ловуване: 01 октомври да 31 януари
 8. Яребица (Perdix perdix /L/) – 20€
  Срок на ловуване: 01 октомври до 30 ноември
 9. Пъдпъдъци (Coturnix Coturnix /L/) – 3€
  Срок на ловуване: от втората събота на август до 30 ноември
III. Хищници

Срок за ловуване: целогодишно

 1. Вълк – (Canis Lupus L.) – 500€
 2. Чакал – (Canis Aureus L.) – 10€
 3. Лисица – (Vulpes Vulpes L.) – 10€
 4. Други хищници разрешени за лов – 10€

Забележка: Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

IV. Дивечово месо

1. ЕЛЕНИ/СЪРНИ/ТРУПНО –

– мъжки – 6€ за кг.*
– женски и приплоди – 8€ за кг*

2. ДИВИ СВИНЕ/ТРУПНО – 4€ за кг.*

3. Заек – 5€ за 1 бр.
4.Патица – 2€ за 1бр.
5. Гъска – 2€ за 1 бр.
6. Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък – 1€ за 1 бр.
7. Кеклик – 1€ за 1 бр.
8. Фазан – 2€ за 1 бр.

*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака.

 

V. Необработени дивечови кожи
 1. Елен лопатар – за препариране – 120 €
 2. Елен лопатар – всички останали – 40 €
 3. Дива свиня – за препариране – 140 €
 4. Дива свиня – всички останали – 30 €
 5. Сърна – за препариране – 120 €
 6. Сърна – всички останали – 30 €
Забележка: В цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.
VI. Жив дивеч

01. Елен лопатар

 1. Приплоди – мъжки и женски – 330€
 2. Кошути – 500 €
 3. Шилари – 450 €
 4. Млади мъжки (2-4 год.) – 900 €
 5. Мъжки над 4 год. – по договаряне

02. Дива свиня

 1. Приплоди – мъжки и женски – 120€
 2. Едногодишни – мъжки и женски – 180 €

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ
 1. Нощувка със закуска:
  единична стая – 80€;
  двойна стая – 100€;

 2. Храноден:
  обяд – 35€;
  вечеря – 45€;
  общо – 80€;
  В деня на пристигане и заминаване ловците заплащат реално консумираната храна.
 3. Ловен водач за един ден – 80€;
 4. Преводач за един ден – 80€;
 5. Организация на групов лов (гонка) – 110 € на ловец на ден.

  инимален брой ловци за провеждане на лова – 8 бр. В цената са включени необходимият брой превозни средства, гоначи и носачи за провеждането на лова.

 6. Моторно превозно средство дневно – 80€;
 7. Ловно оръжие за един ден – 40€.
  В цената са включени 5 бр. патрони, всеки допълнително изстрелян патрон се заплаща по 5€ за 1 бр.).
 8. Ползване на куче кръвоследник за един ден – 120€
 9. Фотолов – за един ден с водач – 80€;
 10. Трансфер (място на пристигане – стопанство – място на отпътуване) с лек автомобил – 0.8€ за км., но не повече от 400€;
 11. Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка 150 лв. (без включена консумация на алкохол);
 12. Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната;
 13. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне;

Допълнителни условия

 1. Заявка за лов се счита за потвърдена, когато заявените услуги са предплатени в размер на 50 % и на 100 % за периода 01.10 до 31.10. Заплащането да става най-късно 10 дни след писменото потвърждение на заявката от страна на стопанството., но не по късно от един месец преди датата на лова.  В случай че авансовото плащане не постъпи в посочения в предходните изречения срок, стопанството е в правото си да откаже провеждането на лова. При отказ от страна на клиента в срок по-голям от един месец от датата на заявката, аванса се възстановява в пълен размер. При отказ на заявката в срок по малък от 30 дни, аванса се възстановява на 50%. При отказ направен една седмица преди заявката, аванса остава за сметка на стопанството.
 2. Преди започване на лова, ловецът заплаща стойността на разрешителното за лов, а в случай че не е български гражданин и стойността на ловния билет за чужденци.
 3. Заявените услуги (без МПС и ловен водач) се заплащат според предварителната заявка, независимо дали са ползвани или не.
 4.  Стопанството не калкулира половин ловен ден.
 5.  Клиентът не може да претендира за самостоятелно настаняване в ловния дом, освенв случай че предварително е заплатил пълния капацитет на легловата база.
 6.  Трофеите отблагороден елен,елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност.
 7. Ловното стопанство гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /несе отнася за дива свиня/.
 8. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.
 9. След произвеждането на изстрел ловният водач преценява по реакцията и последващото поведение на дивеча и/или наличието на кървава диря или част от външни или вътрешни органи на животното, дали същото е ранено или не.
 10.   При напускане на стопанството, в случай че трофеят не е в състояние, което позволява измерване на теглото му, ловецът е длъжен да заплати половината от предварително определената му стойност.
 11. Трофеят и оценителният протокол се получават в срок до един месец от датата на издаване на оценителен протокол от РКОЛТ и при извършено плащане от страна на клиента.
 12. Окончателното плащане, което включва доплащане на предварително заявените услуги, отстреляния дивеч, добитите ловни трофеи и дивечово месо, както и допълнително заявени услуги, посочени в ценоразписа, се извършва на територията на дивечовъдния участък, в последния ден при приключване на ловния престой или по банков път в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на издаване на фактурата. За отстрелните такси и стойността на използваните услуги се изготвя двустранен разплащателен протокол
РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УСЛУГИ  

 1. НАСТАНЯВАНЕ
  • НОЩУВКА със закускав ловен дом „Петлите“ – двойна стая -120 лв., единично настаняване в двойна стая – 90 лв. 

За периода от 01.05.2023г до 31.07.2023г : Пакет „Уикенд“ (петък-неделя). минимална такса 2500лв, включва  настаняване до 12 човека, две вечери, обяд и две закуски на човек.

 • НОЩУВКА без закускав ловен дом „Крояците“ – единична стая – 60 лв., двойна –  80 лв., тройна – 80 лв., единично настаняване в двойна стая –60 лв. Ползване на трапезария и кухня 150лв
 • За деца до 7 години, които не ползват самостоятелно легло не се заплаща нощувка със закуска;
 • За деца от 8 до 14 години се заплаща 50 % от стойността на нощувката със закуска.
  • НАЕМ ЛОВЕН ДОМ „КРОЯЦИТЕ“ – 400 лв. на ден

В цената е включен наема на целия ловен дом (2 единични, 2 двойни и една тройна стая, трапезария, веранда, напълно оборудвана кухня и външно барбекю), с възможност за свободно използване на кухнята за самостоятелно приготвяне на храна.       

 1. ХРАНA

2.1. ХРАНОДЕН ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА С УТОЧНЕНО МЕНЮ

– закуска – 15 лв.

– обяд – 30 лв. –  включва супа или салата, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка и хляб.

– вечеря – 50 лв. – включва салата, предястие, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка и хляб.

За деца до 7 години, не се заплаща храна.

   С предварителната заявка си осигурявате възможност да опитате домашни ястия приготвени с висококачествени продукти от региона, както и ястия от дивечово месо.

 

 • ХРАНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА – цени съгласно меню утвърдено от председателя на НЛРС-СЛРБ.
 1. РАЗХОДКА С МОТОРНА ЛОДКА В ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“ – 200 лв. за наем на цялата лодка (до 6 човека) за 2 часа. След изтичане на двата часа се заплащат 75 лв. за всеки следващ час.
 2. ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД С ВОДАЧ ПО ЕКОПЪТЕКА ПРЕЗ БОЙНИК ПЛАНИНА 4 часа, 60 лв. на човек, минимум 3-ма участници, за групи над 6 човека 40 лв. на човек;
 3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН, БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН, ЕЛЕН ЛОПАТАР И ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ –320 лв. за група до 3 – ма участника – включва МПС и водач
 4. НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИВИ КОНЕ (ТАРПАНИ)– 400 лв. за група до 3 – ма участника – включва МПС, водач и обяд.
 5. НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ФОТОГРАФСКО УКРИТИЕ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”/лешояди, хищници, грабливи птици/:
  – От 1 до 3 човека – 550 лв. на ден;
  – От 4 до 6 човека – 1000 лв. на ден
  – Над 6 човека – по договаряне
  *Подхранването и транспорта е включено в цената.

 6. НАЕМ НА ВОДАЧ ЗА ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД СРЕД ДИВА ПРИРОДА(птици, зубри, вълци, лисици, елени) –  160 лв.
 1. НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ С ВОДАЧ (4Х4) – 300 лв. /ден/ за 1 бр. моторно превозно средство;
 1. РИБЕН ОБЯД – 40 лв. на човек (само след предварителна заявка от минимум 4 човека) – включва рибена чорба, основно ястие от риба и хляб.
 1. ПАКЕТИРАН ОБЯД – 20 лв. на човек;
 1. ЧЕВЕРМЕ –цяло агне от региона (за 10 -12 човека) –  600 лв.

/по заявка като допълнителна услуга към хранодена/

 1. ПЕЧЕНО ПРАСЕНЦЕ  (за 10-12 човека) – 600 лв.

/по заявка като допълнителна услуга към хранодена/

В ЛОВЕН ДОМ „ПЕТЛИТЕ“ САМОСТОЯТЕЛНОТО ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА, КАКТО И ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНА ОТ ПЕРСОНАЛА С ПРОДУКТИ НА ГОСТИТЕ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО !!!

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ НА ЛОВНО-РИБАРСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ ЧЛЕНОВЕ НА НЛРС-СЛРБ, ПРЕДЛАГАМЕ ОТСТЪПКИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

В ЦЕНИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НЕ Е ВКЛЮЧЕНА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ.

 

АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС, ПОСТАВЕН НА ВИДНО МЯСТО В ЛОВНИЯ ДОМ.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ПОСОЧЕНИЯ ЦЕНОРАЗПИС.

ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”

ЛОГО - СЛРБ