НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ценоразпис за организиран ловен, риболовен и алтернативен туризъм в дивечовъден участък „Студен кладенец”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I. Едър дивеч
1.Благороден елен (Cervus elaphus)

Срок за ловуване:

– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст независимо от формата му.

КилограмиЦени
от 4,01 до 5,00 кг600€ + 3€ *
от 5,01 до 6,00 кг900€ + 5€ *
от 6,01 до 7,00 кг1400€ + 6€ *
от 07,01 до 8,00 кг2000€ + 8€ *
от 08,01 до 9,00 кг2800€ + 10€ *
от 09,01 до 10,00 кг3800€ + 12€ *
от 10,01 до 11,00 кг5000€ + 30€ *
от 11,01 до 12,00 кг8000€ + 40€ *
над 12,01 кг12000€ + 80€ *
Отстреляна кошута над 2 години150€
Ранена кошута над 2 години250€
Отстрелян приплод100€
Ранен приплод150€
Селекционен отстрел:
Шилар150€
Ранен шилар250€
Мъжки от 2 до 4 години, с тегло на трофея до 4,00 кг.300€

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 20.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената;
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50% от цената на заявения трофей;

Селекционен отстрел:

Шилар – 150€, ранен – 250€;
Мъжки от 2 до 4 години с тегло на трофея до 4,00 кг – 300€

2. Елен лопатар (Dama dama)
Срок за ловуване:
– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 декември;
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст независимо от формата му.

Вид дивечКилограмиЦени
Шилар140 €
До 2,00 кг450€
От 2,00 кг до 2,50 кг450€ + 6€ *
От 2,50 кг до 3,00 кг750€ + 10€ *
От 3,00 кг до 3,50 кг1250€ + 15€ *
От 3,50 кг до 4,00 кг2000€ + 20€ *
Над 4,00 кг3000€ + 30€ *
Отстреляна кошута120€
Ранена кошута160€
Отстрелян приплод90€
Ранен приплод130€
*Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранено и неоткрито трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.
 
Селекционен отстрел:
При отстрел на млад или средновъзрастен мъжки индивид с тегло на трофея до 2,5 килограма и с неправилна форма на рогата се приспадат 20% от редовната цена, изчислена в таблицата.
 
3. Сърна (Capreolus Capreolus l.)
Срок за ловуване:
– мъжки – от 1 май до 30 октомври;
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври;
Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.
Вид дивечКилограмиЦени
СърнаДо 200 гр.100 €
От 200 гр. до 250 гр.100€ + 1€ *
От 250 гр. до 300 гр.150€ + 2€ *
От 300 гр. до 350 гр.250€ + 4€ *
От 350 гр. до 400 гр.450€ + 8€ *
От 400 гр. до 450 гр.850€ + 12€ *
Над 450 гр.1450€ + 30€ *
Отстреляна сърна50€
Ранена сърна100 €
Отстрелян приплод50 €
Ранен приплод100 €
*Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.

4. Дива свиня (Sus scrofa)
Срок за ловуване:
Индивидуален лов – целогодишно;
Групов лов – от 1-ви октомври до втората неделя на януари

А. Индивидуален лов:
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

ХарактеристикиЦени
до 14 см.350 €
от 14 см до 16 см
350 € + 10 €*
от 16 см до 18 см550 € + 15 €*
от 18 см до 20 см850 € + 20 €*
от 20 см до 22 см1250 € + 30 €*
над 22 см1850 € + 80 €*
отстреляна дива свиня до 1 год.80€
ранена дива свиня до 1 год.120€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.140 €
ранена дива свиня от 1 год. до 2 год.180€
отстреляна женска над 2 год.1000 €
ранена женска над 2 год.1200 €
ранен и ненамерен глиган1200 €

* Забележка: за всеки следващ милиметър
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.
От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.
При отстрел на дива свиня на издебване или чрез спокойно вдигане трофеят се заплаща като при лов на гонка.

Б. Групов лов (гонка)

ХарактеристикиЦени
до 14,00 см350€
от 14,01 см до 16,00 см450€
от 16,01 см до 18,00 см550€
от 18,01 см до 20,00 см750€
от 20,01 см до 22,00 см1100€
над 22 см1700€
отстреляна дива свиня до 1 год. 80€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.140€
отстреляна женска с тегло над 80 кг, неизкормена 600€
II. Дребен дивеч
 1. Див заек (Lepus europeus /Pall/) – 30€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември
 2. Диви патици разрешени за лов – 6€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
 3. Голяма белочела гъска (Anser albifrons /scop/) – 20€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
 4. Кеклик (Alectoris graeca cipriotes/Hartert/) – 15€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
 5. Гривяк (Columba palumbus /L/) – 3€
  Срок за ловуване: от втората събота на август до втората неделя на февруари
 6. Гургулица (Streptopelia turtur /L/) – 3€
  Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември
 7. Фазан (Phasianus colchicus /L/) – 10€
  Срок на ловуване: 01 октомври да 31 януари
 8. Яребица (Perdix perdix /L/) – 20€
  Срок на ловуване: 01 октомври до 30 ноември
 9. Пъдпъдъци (Coturnix Coturnix /L/) – 3€
  Срок на ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

 

III. Хищници

Срок за ловуване: целогодишно

 1. Вълк – (Canis Lupus L.) – 500€
 2. Чакал – (Canis Aureus L.) – 10€
 3. Лисица – (Vulpes Vulpes L.) – 10€
 4. Други хищници разрешени за лов – 10€

Забележка: Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

IV. Дивечово месо
 1. ЕЛЕНИ/СЪРНИ/ТРУПНО – 6€ за кг.*

1.1 Разфасовки:

 • Плешка с кост – 6,5€ за кг.
 • Бут с кост – 8,0€ за кг.
 • Ребра небелени- 3,5€ за кг.
 • Джолан – 3,5€ за кг.
 • Врат с кост – 4,5€ за кг.
 • Контрафиле – 15€ за кг.
 • Бонфиле – 18€ за кг.
 • Изрезки за кайма – 6€ за кг.

2. ДИВИ СВИНЕ/ТРУПНО – 3€ за кг.*

2.1. Разфасовки:

 • Плешка с кост – 3,5€ за кг.
 • Бут с кост – 4,5€ за кг.
 • Ребра небелени – 2,5€ за кг.
 • Джолан – 2,5€ за кг.
 • Врат с кост – 3,5€ за кг.
 • Филе – 5,5€ за кг.
 • Изрезки за кайма – 2€ за кг.

3. Заек – 5€ за 1 бр.
4.Патица – 2€ за 1бр.
5. Гъска – 2€ за 1 бр.
6. Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък – 1€ за 1 бр.
7. Кеклик – 1€ за 1 бр.
8. Фазан – 2€ за 1 бр.

*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака.

 

V. Необработени дивечови кожи
 1. Елен лопатар – за препариране – 120 €
 2. Елен лопатар – всички останали – 40 €
 3. Дива свиня – за препариране – 140 €
 4. Дива свиня – всички останали – 30 €
 5. Сърна – за препариране – 120 €
 6. Сърна – всички останали – 30 €
Забележка: В цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.
VI. Жив дивеч

01. Елен лопатар

 1. Приплоди – мъжки и женски – 330€
 2. Кошути – 500 €
 3. Шилари – 450 €
 4. Млади мъжки (2-4 год.) – 900 €
 5. Мъжки над 4 год. – по договаряне

02. Дива свиня

 1. Приплоди – мъжки и женски – 120€
 2. Едногодишни – мъжки и женски – 180 €

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ
 1. Нощувка със закуска:
  единична стая – 60€;
  двойна стая – 70€;
 2. Храноден:
  обяд – 30€;
  вечеря – 40€;
  общо – 70€;
  В деня на пристигане и заминаване ловците заплащат реално консумираната храна.
 3. Ловен водач за един ден – 60€;
 4. Преводач за един ден – 70€;
 5. Организация на групов лов (гонка) – 100 € на ловец на ден.
  В цената са включени МПС-та, гоначи, кучета и носачи в необходимия брой и количества за успешното провеждане на лова.
 6. Моторно превозно средство дневно – 70€;
 7. Ловно оръжие за един ден – 30€.
  В цената са включени 5 бр. патрони, всеки допълнително изстрелян патрон се заплаща по 3€ за 1 бр.).
 8. Ползване на куче кръвоследник за един ден – 120€
 9. Фотолов – за един ден с водач – 70€;
 10. Трансфер (място на пристигане – стопанство – място на отпътуване) с лек автомобил – 0.8€ за км., но не повече от 400€;
 11. Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка 90 лв. (без включена консумация на алкохол);
 12. Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната;
 13. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне;
Допълнителни условия
1.       Заявка за лов се счита за потвърдена, когато заявените услуги са предплатени в размер на 50 %, най-късно 10 дни след писменото потвърждение на заявката от страна на стопанството. В случай че авансовото плащане не постъпи в посочения в предходното изречение срок, стопанството е в правото си да откаже провеждането на лова;
2.       Преди започване на лова, ловецът заплаща стойността на разрешителното за лов, а в случай, че не е български гражданин и стойността на ловния билет за чужденци;
3.       3аявените услуги (без МПС и ловен водач) се заплащат според предварителната заявка, независимо дали са ползвани или не;
4.       Клиентът не може да претендира за самостоятелно настаняване в ловния дом, освен в случай че предварително е заплатил пълния капацитет на легловата база;
5.       Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност;
6.       Ловното стопанство гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глиган/;
7.       Кoгaтo разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща;
8.       След произвеждането на изстрел ловният водач преценява по реакцията и поведението на животното и/или наличието на кървава диря, дали същото е ранено или не;
9.       При напускане на стопанството, в случай че трофеят не е в състояние, което позволява измерване на теглото му, ловецът е длъжен да заплати половината от предварително определената му стойност;
10.   Трофеят и оценителният протокол се получават в срок до един месец от датата на отстрела, при извършено плащане от страна на клиента;
11.   Окончателното плащане, което включва доплащане на предварително заявените услуги, отстреляния дивеч, добитите ловни трафеи и дивечово месо, както и допълнително заявени услуги, посочени в ценоразписа, се извършва на територията на дивечовъдния участък, в последния ден при приключване на ловния престой или по банков път в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на издаване на фактурата. За отстрелните такси и стойността на използваните услуги се изготвя двустранен разплащателен протокол.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

1. НАСТАНЯВАНЕ

 • НОЩУВКА със закуска в ловен дом „Петлите“:
   двойна стая – 80 лв.;
  – единично настаняване в двойна стая – 60 лв.
 • НОЩУВКА без закуска в ловен дом „Крояците“:
  – тройна стая – 80 лв.;
  – двойна стая – 60 лв.;
  – единично настаняване в двойна стая – 50 лв.
  – единична стая – 40 лв.;

– За деца до 7 години, които не ползват самостоятелно легло не се заплаща
нощувка със закуска;
– За деца от 8 до 14 години се заплаща 50 % от стойността на нощувката
със закуска.

2. ХРАНA

 •  ХРАНОДЕН ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА С УТОЧНЕНО МЕНЮ:
  – закуска – 10 лв.;
  – обяд – 25 лв. – включва супа или салата, основно ястие, десерт,
  безалкохолна напитка и хляб;
  – вечеря – 35 лв. – включва салата, предястие, основно ястие, десерт,
  безалкохолна напитка и хляб;

– За деца до 7 години, не се заплаща храна. За деца от 8 до 14 години се заплаща
50% от цената на храната;
– С предварителната заявка си осигурявате възможност да опитате домашни ястия приготвени с висококачествени продукти от региона, както и ястия от дивечово месо.

 •  ХРАНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА – цени съгласно меню утвърдено от
  председателя на НЛРС-СЛРБ.

3. РАЗХОДКА С МОТОРНА ЛОДКА В ЯЗОВИР СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ – 150 лв. за
наем на цялата лодка (до 6 човека) за 2 часа. След изтичане на двата часа се
заплащат 50 лв. за всеки следващ час;

4. ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД С ВОДАЧ ПО ЕКОПЪТЕКА ПРЕЗ БОЙНИК ПЛАНИНА
– 4 часа, 30 лв. на човек, минимум 3-ма участници, за групи над 6 човека 25
лв. на човек;

5. ПЕШЕХОДЕН ТУР „ПО СЛЕДИТЕ НА ВЪЛКА“ – 120 лв. до 3-ма участника (по 40 лева на човек), за
групи над 4-ма по 30 лв. на човек – включва водач, търсене на следи от вълк
и при добър късмет – наблюдение на самия вълк;

6. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН, БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН, ЕЛЕН
ЛОПАТАР И ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ – 200 лв. за група до 3 – ма участника – включва МПС и водач;

7. НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИВИ КОНЕ (ТАРПАНИ) – 300 лв. за група до 3 – ма участника – включва МПС, водач и обяд;

8. НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ФОТОГРАФСКО УКРИТИЕ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”
За първия ден на посещението:
1 човек – 180 лв.
2 души – 260 лв.
3 души – 340 лв.
4 души – 420 лв.
5 души – 500 лв.
Над 6 човека – 580 лв.
За втори и следващ ден получавате отстъпка от 30% от посочените цени.
*Еднократно подхранване на лешояди – 100 лв.;

9. НАЕМ НА ВОДАЧ ЗА ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД СРЕД ДИВА ПРИРОДА (птици,
зубри, вълци, лисици, елени) – 120 лв.;

10. НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ (4Х4) – 120 лв. за едно МПС с включен водач /до 3-ма души;

11. РИБЕН ОБЯД – 25 лв. (само след предварителна заявка от минимум 4
човека) – включва рибена чорба, основно ястие от риба и хляб.

12. ПАКЕТИРАН ОБЯД – 10 лв. на човек;

13. ЧЕВЕРМЕ – цяло агне от региона (за 10 -12 човека) – 450 лв.;

14. ПЕЧЕНО ПРАСЕНЦЕ (за 10-12 човека) – 300 лв.;

15. КОННА ЕЗДА:
1 час – 30 лв
2 часа – 50лв
* за всеки следващ час х 20 лв

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

1. „РИБОЛОВЕН ДЕН“– 100 лв. /на човек/ на ден
Пълен пансион: включва нощувка със закуска, пакетиран обяд, вечеря, вода и
безалкохолни напитки.
– риболовен водач;
– почистване и приготвяне на уловената риба.
В пакетната цената НЕ е включена консумацията на алкохол!

Допълнителни услуги:
– Лодка за риболов (максимум 6 човека) – 150 лв. за 2 часа. След изтичане
на трите часа се заплащат по 50 лв. за всеки следващ час.
Допълнителните услуги извън пакета се заплащат по утвърдения ценоразпис!

2. „ПРИРОДАТА НА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ“ – 250 лв. / на човек / на ден
/минимум за 2 човека/
В цената са включени:
– Пълен пансион: включва нощувка със закуска, обяд, вечеря, вода и
безалкохолни напитки;
– Пешеходен преход с еководач по екопътека през Бойник планина – 4 часа
(от 8:00 до 12:00 часа);
– Разходка с моторна лодка в язовир Студен кладенец – 2 часа (от 15:00 до
17:00 часа).
В пакетната цената не е включена консумацията на алкохол!
Допълнителните услуги извън пакета се заплащат по утвърдения ценоразпис.

3. НАЕМ ЛОВЕН ДОМ „КРОЯЦИТЕ“ – 350 лв.
В цената е включен наема на целия ловен дом (2 единични, 2 двойни и една
тройна стая, трапезария, веранда, напълно оборудвана кухня и външно
барбекю), с възможност за свободно използване на кухнята за самостоятелно
приготвяне на храна.

В ЛОВЕН ДОМ „ПЕТЛИТЕ“ САМОСТОЯТЕЛНОТО ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА, КАКТО
И ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНА ОТ ПЕРСОНАЛА С ПРОДУКТИ НА ГОСТИТЕ НЕ Е
ПОЗВОЛЕНО !!!
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ НА ЛОВНО-РИБАРСКИТЕ
СДРУЖЕНИЯ ЧЛЕНОВЕ НА НЛРС-СЛРБ, ПРЕДЛАГАМЕ ОТСТЪПКИ ОТ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ.
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.
В ЦЕНИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НЕ Е ВКЛЮЧЕНА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛНИ
НАПИТКИ.
АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО УТВЪРДЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНОРАЗПИС, ПОСТАВЕН НА ВИДНО МЯСТО В ЛОВНИЯ ДОМ.
ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ПОСОЧЕНИЯ ЦЕНОРАЗПИС.

ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”

FACEBOOK страница на ДУ”Студен кладенец”

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ